PIERI® LM

Ontkistingsproduct « Gerecycleerd»

De producten van het gamma PIERI® LM zijn ontwikkeld om ontkistingsproblemen op te lossen zowel op een werf als in een prefab productie.
Het voldoet voor het ontkisten van beton in moeilijke tot zeer moeilijke omstandigheden : betonneren bij koude temperatuur of andere extreme temperaturen, sterke trillingen. 

Voorbeelden

In onderstaande tabel vindt u het meest geschikte product dat beantwoordt aan de eisen voor werkomstandigheden, milieu en resultaat.

  Ontkisting Type bekisting  
Product Onmiddellijk Uitgesteld Hout Metaal PU Synthetisch Kwaliteit
zichtvlaka)
Slijtweerstand/
trillenb)
Bescherming
tegen roest
Etikettering
& CLPc)
Biodiversiteit
& Duurzame
ontwikkelingd)
Kleur Viscositeit
bij 20°C [cSt]
Vlampunt
[°C]
PIERI® LM 100 N J J J N J 2 2 1 3 2 Amber tot donkerbruin 25 ± 10 98
PIERI® LM 200 N J J J N J 2 2 2 3 2 Amber tot donkerbruin 25 ± 10 97

a) Schaal 1 tot 2 voor standaard zichtbeton, 3 tot 4 voor verzorgd tot architectonisch zichtbeton
b) Schaal 1 tot 2 voor standaard trilomstandigheden, 3 tot 4 voor sterk tot oscillerend trillen
c) 0 voor product met 1 pictogram, meerdere risico’s H3XX en solventhoudend, 4 voor product zonder pictogrammen, zonder risico’s en zonder solventen
d) 0 voor product met meerdere risico’s H4XX en niet bio-afbreekbaar, 4 voor een product zonder risico’s en bio-afbreekbaar

Producten en Toebehoren

Producten

  • Productnaam
  • Omschrijving
  • Voordelen
  • Toepassingen
PIERI® LM 100
Omschrijving

Ontkistingsproduct voor werven en prefab - Gerecycleerd

Voordelen
Toepassingen

Toepassingen
• Prefab – uitgetselde ontkisting
• Bouw / Publieke werken

PIERI® LM 200
Omschrijving

Ontkistingsproduct voor werven en prefab - Gerecycleerd

Voordelen

Er werden speciale additieven aan toegevoegd om onder moeilijke omstandigheden te kunnen ontkisten : betonneren bij koude temperaturen of in omstandigheden met sterke trillingen.

Toepassingen

Toepassingen
• Prefab – uitgetselde ontkisting
• Bouw / Publieke werken

Documenten

PIERI® producten - Documenten

Productnaam TECHNISCHE FICHE
PIERI® LM 100
TECHNISCHE FICHE
PIERI® LM 200
TECHNISCHE FICHE