Milieu, gezondheid en veiligheid

Toegewijd aan de hoogste 
milieu-, gezondheids-, en veiligheidsnormen

Wij streven naar de hoogste normen van gezondheids- en veiligheidspraktijken en realiseren onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Ons doel is het opbouwen van een uitstekende reputatie inzake leiderschap en sterke maatschappelijke verantwoording. Wij komen elke dag naar het werk met een focus en toewijding om slim en veilig te werken en voor elkaar te zorgen.

Wij verzekeren onze klanten en naburige gemeenschappen van gevestigde milieu-, gezondheids-, en veiligheidsprogramma's (EHS) en dat we werken naar een vermindering van de impact van onze faciliteiten en producten op het wereldmilieu.Op onze productielocaties kijken wij verder uit naar manieren om onze processen te verbeteren via recyclage, afvalreductie en energiebesparing. Wij werken ook aan het behalen/behoud van het ISO-14001 certificaat op meerdere locaties. Het certificatieproces omvat de identificatie van milieuaspecten en impacten die geassocieerd worden met onze fabrieken en het vastleggen van doelen voor continue verbetering. 

Onze activiteiten worden gecoördineerd middels een EHS Management System dat geauditeerd en gecertificeerd werd door derden om te voldoen aan de vereisten van de American Chemistry Council, de gouden norm voor de sector. Het managementsysteem dient als kader voor de internationale EHS-activiteiten van GCP.

Ons hoofddoel is dat iedereen werkt, denkt en veilig is. Wij hebben consequent een letselpercentage dat ver onder het gemiddelde ligt in onze sector. Deze cijfers tonen aan dat de werknemers van GCP elke dag van veiligheid een prioriteit maken.

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid

De gezondheid en veiligheid van onze werknemers en hun families, onze klanten, en de gemeenschappen waarin we werken, en de bescherming van het milieu, behoren tot de meest cruciale kwesties van GCP. Het is het beleid van GCP om het bedrijf te leiden volgens bedrijfsnormen en alle toepasselijke gezondheids-, veiligheids-, en milieuwetten.

Terwijl veilig gedrag uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van elk van ons, biedt GCP een veilige en gezonde werkplek en garandeert dat veiligheids- en milieukwesties opgenomen zijn in de planning en uitvoering van activiteiten van het bedrijf.

Onze veiligheidsfilosofie

  • alle letsels kunnen voorkomen worden.
  • veilig werken is een arbeidsvoorwaarde voor alle werknemers
  • het management moet het voorbeeld stellen in het voorkomen van letsels door het bieden van een veilige werkomgeving, opleiding en onmiddellijke opvolging bij onveilige omstandigheden of acties.
  • iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van letsels bij zichzelf en anderen.
  • alle blootstellingen tijdens uitvoering kunnen gevrijwaard worden
  • het opleiden van werknemers om veilig te werken is essentieel.
  • voorkomen van persoonlijke letsels is een goede zaak.