GCP Maalhulpmiddelen

Maximaliseren van cementmaalefficiëntie

Het is belangrijker dan ooit voor cementfabrieken om producten van hoge kwaliteit te produceren en tegelijkertijd efficiëntie te bereiken in energie, productie en kostprijs. Onze maalhulpmiddelen, zoals HEA2® en DARAGRIND®, staan producenten toe die efficiëntie te bereiken, hierdoor verhoogde poedervloeibaarheid, output en fijnheid bereikend—zonder verhoogde kostprijs.

Overzicht

Maalhulpmiddelen maken het leven makkelijker

Onze maalhulpmiddelen werden ontworpen om de capaciteit van de cementmolen te verhogen zonder de kostprijs te verhogen, en tegelijkertijd toch energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Verbeterde cementvloei vermindert de energie voor het verwerken en transporteren van cement.

Product in de kijker: HEA2®

HEA2® werd ontworpen als dispergeermiddel voor Portland-cement. De aantrekkingskrachten die voorkomen tussen cementpartikels tijdens het vermalingsproces worden beduidend verminderd. Op zijn beurt vermindert dit de hoeveelheid tijd dat partikels vastgehouden worden in de molen en de vermindert samenklitten. Dit belet ook dat partikels het molenmateriaal bedekken of zich opnieuw ophopen, hetgeen helpt bij het verminderen van de bedrijfskosten.

Andere verbeteringen zijn inclusief verminderde laad en lostijden voor silo's, vrachtwagens en andere vaartuigen. Tot 5% grotere bulkdichtheid kan ook bereikt worden—producenten kunnen grotere hoeveelheden cement opslaan in dezelfde verpakking en silo's. HEA2® kan de algemene kwaliteit van cement zelf verbeteren, met een verhoging tot 10% van de vroege druksterkte.

Productiecapaciteit verhogen zonder de inspanning te verhogen

DARAGRIND® en HEA2® hebben gelijkaardige functies, maar het gebruik van DARAGRIND® is niet beperkt tot cement. DARAGRIND® wordt geoptimaliseerd voor gebruik bij een ruime waaier van mineralen, inclusief steenkool, puur calcium carbonaat, kalksteen, silica en ongebluste kalk.

 Zowel voor DARAGRIND® en HEA2®, als voor andere GCP maalhulpstoffen is het algemene resultaat hetzelfde. Ze staan operatoren toe de molenopbrengst te verhogen terwijl de fijnheid van het cement constant gehouden wordt en dit zonder stijgend energieverbruik. Dit zorgt voor een beduidende verlaging van de maalkostprijs per ton cement en staat gebruiker toe te blijven voldoen aan EN- en ASTM-normen.

Een traditie van zowel dienstverlening als innovatie

We waren meer dan 80 jaar geleden pionier in de ontwikkeling van chemische producten voor gebruik bij het malen van cement. Vandaag zetten we die traditie van uitmunting verder door innovatie van nieuwere en betere chemische additieven. Dit engagement naar innovatie toe is evenredig met een engagement naar dienstverlening toe. We bieden graag op maat gemaakte oplossingen aan voor individuele fabrieken en cement en bieden training aan personeel van cementfabrieken en auditen maalsystemen om ervoor te zorgen dat de maximale waarde geëxtraheerd wordt uit de maalhulpmiddelen.