PIERI® Decobio

Ontkistingsproduct « Plantaardig » en « Plantaardige basis »

De producten van het gamme PIERI® Decobio zijn ontkistingsproducten op basis van plantaardige olie. Specifiek ontworpen om de problemen van ontkisting in de prefab-fabriek of op werven op te lossen, beantwoorden ze aan de eisen van talloze werkomstandigheden : betonneren bij koude temperaturen, sterk trillen, of wanneer de regelgeving het gebruik van solventvrije ontkistingsproducten opleggen. 

Een plantaardige emulsie en een product vrij van B[a]P vervolledigen het gamma.

Voorbeelden

In onderstaande tabel vindt u het meest geschikte product dat beantwoordt aan de eisen voor werkomstandigheden, milieu en het gewenste resultaat.

  Ontkisting Type bekisting  
Product Onmiddellijk UItgesteld Hout Metaal PU Synthetisch Kwaliteit van zichtvlaka) Slijtweerstand
/ trillenb)
Bescherming
tegen roest
Etikettering
& CLPc)
Biodiversiteit &
Duurzame
ontwikkelingd)
Kleur Viscositeit
bij 20°C [cSt]
Vlampunt
[°C]
PIERI® Decobio 310 N J J J N J 3 2 2 3 4 Licht tot donkergeel 20 ± 5 98
PIERI® Decobio 320 N J J J N J 3 2 2 3 4 Licht tot donkergeel 23 ± 4 89

a) Schaal 1 tot 2 voor standaard zichtbeton, 3 tot 4 voor verzorgd tot architectonisch zichtbeton
b) Schaal 1 tot 2 voor standaard trilomstandigheden, en 3 tot 4 voor sterk tot oscillerend trillen
c) 0 voor product met 1 pictogram, meerdere risico’s H3XX en solventhoudend, 4 voor product zonder pictogrammen, zonder risico’s en zonder solventen
d) 0 voor product met meerdere risico’s H4XX en niet bio-afbreelbaar, 4 voor een product zonder risico’s en bio-afbreelbaar

Producten en Toebehoren

Producten

  • Productnaam
  • Omschrijving
  • Voordelen
  • Toepassingen
PIERI® Decobio 310
Omschrijving

PIERI® Decobio 310 is een ontkistingsproduct zowel voor de prefab als de werf. Het bevat een laag gehalte aan solventen en beantwoordt zo aan de eisen ter bescherming van milieu en veiligheid voor de gebruiker.
Samengesteld uit een plantaardige basis van >50%, verzekert het de veiligheid van gebruiker en een kwaliteitsvol zichtvlak.
Dit ontkistingsproduct is makkelijk aan te brengen en geeft een hoge kwaliteit van het eindresultaat.

Voordelen

- Veiligheidsfiche zonder gevarenaanduiding en veiligheidspictogrammen op het eindproduct, volgens de reglementering CLP van 01/06/2015.
- Praktisch geurloos.
- Niet ontvlambaar.
- Gemakkelijk bio-afbreekbaar (ultieme bio-afbreekbaarheid op 28 dagen van >60% volgens de norm NF EN ISO 9408 OCDE 301 F).
- Bevat additieven die het risico op roest beperken op metalen bekistingen. 
- Geeft geen aanhechtingsproblemen met pleisters en verven : zie PV CERIB n° 5830.
- Milieuvriendelijk.

Toepassingen

Werven.
Prefab : perfect geschikt voor werkomstandigheden  in de fabriek waar gesloten ruimtes en veelvuldig verstuiven van ontkistingsoliën vaak leiden tot ontwikkeling van onaangename en persistente geuren, wat nefast is voor de goede regels van werkhygiëne en veiligheid. 

PIERI® Decobio 320
Omschrijving

PIERI® Decobio 320 is een ontkistingsproduct zowel voor de prefab als de werf. Het bevat een laag gehalte aan solventen en beantwoordt zo aan de eisen ter bescherming van milieu en veiligheid voor de gebruiker.
Samengesteld uit een plantaardige basis van >50%, verzekert het de veiligheid van gebruiker en een kwaliteitsvol zichtvlak.
Dit ontkistingsproduct is makkelijk aan te brengen en geeft een hoge kwaliteit van het eindresultaat.

Voordelen

- Veiligheidsfiche zonder gevarenaanduiding en veiligheidspictogrammen op het eindproduct, volgens de reglementering CLP van 01/06/2015.
- Praktisch geurloos.
- Niet ontvlambaar.
- Gemakkelijk bio-afbreekbaar (ultieme bio-afbreekbaarheid op 28 dagen van >60% volgens de norm NF EN ISO 9408 OCDE 301 F).
- Bevat additieven die het risico op roest beperken op metalen bekistingen. 
- Geeft geen aanhechtingsproblemen met pleisters en verven : zie PV CERIB n° 5830.
- Milieuvriendelijk.

Toepassingen

Werven.
Prefab : perfect geschikt voor werkomstandigheden  in de fabriek waar gesloten ruimtes en veelvuldig verstuiven van ontkistingsoliën vaak leiden tot ontwikkeling van onaangename en persistente geuren, wat nefast is voor de goede regels van werkhygiëne en veiligheid. 

Documenten

PIERI® producten - Documenten

Productnaam TECHNISCHE FICHE
PIERI® Decobio 310
TECHNISCHE FICHE
PIERI® Decobio 320
TECHNISCHE FICHE