PIERI® Clarol & PIERI® Cire

Ontkistingsproduct « Synthetische basis »

Het gamma PIERI® Clarol omvat ontkistingsproducten op basis van synthetische olie. Specifiek ontworpen voor het oplossen van problemen in de prefab-fabriek of op de werf, komen deze ontkistingsproducten tegemoet aan de eisen bij moeilijke en heel moeilijke werkomstandigheden : betonneren bij koud weer of extreme weersomstandigheden, sterk trillen of wanneer men een versterkte bescherming zoekt tegen roest. 

Het gamme PIERI® Cire beantwoordt aan de hoge kwaliteitseisen voor zichtvlakken in ruw ontkist beton. 

Voorbeelden

In onderstaande tabel vindt u het meest geschikte product dat beantwoordt aan de eisen voor werkomstandigheden, milieu en resultaat.

  Ontkisting Type bekisting  
Product Onmiddellijk Uitgesteld Hout Metaal PU Synthetisch Kwaliteit
zichtvlaka)
Slijtweerstand/
trillenb)
Bescherming
tegen roest
Etikettering
& CLPc)
Biodiversiteit
& Duurzame
ontwikkelingd)
Kleur Viscositeit
bij 20°C [cSt]
Vlampunt
[°C]
PIERI® Clarol 100 N J J J N J 2 2 2 3 2 Licht tot donkergeel 20 ± 5 92
PIERI® Clarol 200 N J J J N J 3 2 3 3 2 Licht tot donkergeel 20 ± 5 95
PIERI® Clarol 300 N J J J N J 1 2 4 3 1 Licht tot donkergeel 20 ± 5 97
PIERI® Clarol 650 N J J J N J 3 4 4 3 2 Licht tot donkergeel 20,7 ± 2 89
PIERI® Cire C-42 N J J J J J 4 3 4 0 2 Donkergeel tot amberkleurig 10 ± 2,0 35
PIERI® Cire E-31 N J J J N J 4 4 4 0 2 Licht tot donkergeel < 6 42
PIERI® Cire LM-332) N J J J J J           Wit    

1) PIERI® Cire LM-33 is een was in pastavorm, bruikbaar om de polyurethaan bekisting te ‘voeden’ vóór eerste ingebruikname. Product valt niet onderde SYNAD classificatie. 
a) Schaal 1 tot 2 voor standaard zichtbeton, 3 tot 4 voor verzorgd tot architectonisch zichtbeton
b) Schaal 1 tot 2 voor standaard trilomstandigheden, 3 tot 4 voor sterk tot oscillerend trillen
c) 0 voor product met 1 pictogram, meerdere risico’s H3XX en solventhoudend, 4 voor product zonder pictogrammen, zonder risico’s en zonder solventen
d) 0 voor product met meerdere risico’s H4XX en niet bio-afbreekbaar, 4 voor een product zonder risico’s en bio-afbreekbaar

Producten en Toebehoren

Producten

  • Productnaam
  • Omschrijving
  • Voordelen
  • Toepassingen
PIERI® Cire C-42
Omschrijving

Vloeibare ontkistingswas voor architectonisch beton.

Voordelen

Verzekert een gemakkelijke ontkisting en een perfect aanzicht van betonelementen, met grijs of wit cement, bestemd voor ruw ontkist beton of voor een architectonisch beton.

Toepassingen

Toepassingen :
• Prefab met uitgestelde ontkisting
• Bouw / Publieke werken
• Architectonisch beton

Wordt gebruikt wanneer zeer snelle droging noodzakelijk is of bij gebruik van structuurbekisting in polyurethaan. 

PIERI® Cire E-31
Omschrijving

Vloeibare ontkistingswas voor architectonisch beton.

Voordelen

Produceren van architectonisch zichtbeton van zeer hoge kwaliteit in de prefab-afdeling en op basis van wit, grijs of gekleurd cement.

Toepassingen

Toepassingen :
• Prefab met uitgestelde ontkisting
• Bouw / Publieke werken
• Architectonisch beton

PIERI® Cire LM-33
Omschrijving

Vaste ontkistingswas voor architectonisch beton.

Voordelen

Ontkistingswas voor het bekomen van architectonisch zichtbeton van hoge kwaliteit.
Veiligheidsfiche zonder gevarenaanduiding of veiligheidspictogrammen op het eindproduct, volgens de reglementering CLP van 01/06/2015. 

Toepassingen

PIERI® Cire LM-33  wordt gebruikt bij elk type bekisting  : ruw, gelaagde of verniste triplex, hout, kunststof, rubber, polystyreen, metaal, beton. 
Wordt gebruikt bij zowel grijs beton als wit of gekleurd beton, zowel koud als verwarmd.
Vereenvoudigt aanzienlijk de ontkisting van alle ‘moeilijke’ stukken : goten, kuipen, enz, …

PIERI® Clarol 100
Omschrijving

PIERI® Clarol 100 is een ontkistingsproduct voor prefab en werven, samengesteld op basis van synthetische olie.

Voordelen

Veiligheidsfiche zonder gevarenaanduiding of veiligheidspictogrammen op het eindproduct, volgens de reglementering CLP van 01/06/2015.
PIERI® Clarol 100 laat zich gemakkelijk aanbrengen en geeft een kwalitatief hoogstaand resultaat :
- Praktisch geurloos,
- Niet ontvlambaar.
- Door zijn gering gehalte aan solventen is dit ontkistingsproduct perfect geschikt voor verwarming tot 60°C en werkomstandigheden in de prefab, waar gesloten ruimtes en veelvuldig verstuiven van ontkistingsoliën  vaak leiden tot ontwikkeling van onaangename en persistente geuren.
Bevat additieven die het risico op roest op de metalen bekistingen beperken.
Geeft geen aanhechtingsproblemen met pleisters en verven  : zie PV CERIB n° 5830.

Toepassingen

• Prefab met uitgestelde ontkisting
• Bouw / Publieke werken
• Architectonisch beton

PIERI® Clarol 200
Omschrijving

PIERI® Clarol 200 is een ontkistingsproduct voor prefab en werven, samengesteld op basis van synthetische olie.

Voordelen

Veiligheidsfiche zonder gevarenaanduiding of veiligheidspictogrammen op het eindproduct, volgens de reglementering CLP van 01/06/2015.
PIERI® Clarol 200 laat zich gemakkelijk aanbrengen en geeft een kwalitatief hoogstaand resultaat  :
- Praktisch geurloos,
- Niet ontvlambaar.
- Door z’n gering gehalte aan solventen is dit ontkistingsproduct perfect geschikt voor verwarming tot 60°C en werkomstandigheden in de prefab, waar gesloten ruimtes en veelvuldig verstuiven van ontkistingsoliën vaak leiden tot ontwikkeling van onaangename en persistente geuren.
Bevat additieven die het risico op roest op de metalen bekistingen beperken.
Geeft geen aanhechtingsproblemen met pleisters en verven  : zie PV CERIB n° 5830.

Toepassingen

• Prefab met uitgestelde ontkisting
• Bouw / Publieke werken
• Architectonisch beton

Voorzien van speciale additieven voor moeilijke omstandigheden : betonneren bij koud weer of veel trillen.

PIERI® Clarol 300
Omschrijving

PIERI® Clarol 300 is een ontkistingsproduct voor prefab en werven, samengesteld op basis van synthetische olie.

Voordelen

PIERI® Clarol 300 laat zich gemakkelijk aanbrengen en geeft een kwalitatief hoogstaand resultaat  :
- Praktisch geurloos,
- Niet ontvlambaar.
- Door z’n gering gehalte aan solventen is dit ontkistingsproduct perfect geschikt voor verwarming tot 80°C en werkomstandigheden in de prefab, waar gesloten ruimtes en veelvuldig verstuiven van ontkistingsoliën vaak leiden tot ontwikkeling van onaangename en persistente geuren.
Bevat additieven die het risico op roest op de metalen bekistingen beperken.
Geeft geen aanhechtingsproblemen met pleisters en verven  : zie PV CERIB n° 5830.

Toepassingen

• Prefab met uitgestelde ontkisting
• Bouw / Publieke werken
• Architectonisch beton

Voorzien van speciale additieven voor moeilijke omstandigheden : als de bekisting teveel slijtage kan vertonen door sterke of veel trillingen ( bv : oscilerende trillingen),extreme temperaturen.

PIERI® Clarol 650
Omschrijving

PIERI® Clarol 650 werd speciaal ontwikkeld als oplossing voor ontkisten in moeilijke omstandigheden op werven en in de prefab.
Versterkte bescherming tegen roest en weerstand tegen trillen/slijtage.

Voordelen

Geen enkel veiligheidspictogram op het eindproduct, volgens de reglementering CLP van 01/06/2015.
Dankzij de rigoureuze samenstelling, garandeert het gamma PIERI® Clarol een gemakkelijke applicatie en een kwalitatief hoogstaand resultaat :
    - moeilijk ontvlambaar.
Vermijdt corrosievorming op de bekistingen.

Toepassingen

• Prefab met uitgestelde ontkisting
• Bouw / Publieke werken
• Architectonisch beton

Documenten

PIERI® producten - Documenten

Productnaam TECHNISCHE FICHE
PIERI® Cire C-42
TECHNISCHE FICHE
PIERI® Cire E-31
TECHNISCHE FICHE
PIERI® Cire LM-33
TECHNISCHE FICHE
PIERI® Clarol 100
TECHNISCHE FICHE
PIERI® Clarol 200
TECHNISCHE FICHE
PIERI® Clarol 300
TECHNISCHE FICHE
PIERI® Clarol 650
TECHNISCHE FICHE