PIERI® Aquarol

Ontkistingsproduct « Synthetisch »

De producten van gamma PIERI® Aquarol zijn ontkistingsproducten in emulsie. Specifiek ontworpen om ontkistingsproblemen in de prefab op te lossen, combineren ze alle voordelen van producten op basis van synthetische olie en water.

Voorbeelden

In onderstaande tabel vindt u het meest geschikte product dat beantwoordt aan de eisen voor werkomstandigheden, milieu en het gewenste resultaat.

  Ontkisting Type bekisting  
Product Onmiddellijk Uitgesteld Hout Metaal PU Synthetisch Kwaliteit
zichtvlaka)
Slijtweerstand
/trillenb)
Bescherming
tegen roest
Etikettering
& CLPc)
Biodiversiteit &
Duurzame
ontwikkelingd)
Kleur Viscositeit
bij 20°C [cSt]
Vlampunt
[°C]
PIERI® Aquarol SX-41 N J J J J J 3 4 3 1 2 Wit 210 ± 40 cP > 100

a) Schaal 1 tot 2 voor standaard zichtbeton, 3 tot 4 voor verzorgd tot architectonisch zichtbeton
b) Schaal 1 tot 2 voor standaard trilomstandigheden en 3 tot 4 voor sterk tot oscillerend trillen
c) 0 voor product met 1 pictogram, meerdere risico’s H3XX en solventhoudend, 4 voor product zonder pictogrammen, zonder risico’s en zonder solventen
d) 0 voor product met meerdere risico’s H4XX en niet bio-afbreelbaar, 4 voor een product zonder risico’s en bio-afbreelbaar

Producten en Toebehoren

Producten

  • Productnaam
  • Omschrijving
  • Voordelen
  • Toepassingen
PIERI® Aquarol SX-41
Omschrijving

PIERI® Aquarol SX-41 is een ontkistingsproduct voor de prefab.
Een emulsie van puur synthetische olie in water leent zich voor ontkisting van prefab-beton onder uitstekende voorwaarden, al dan niet verwarmd.

Voordelen

PIERI® Aquarol SX-41 combineert alle voordelen van synthetische ontkistingsproducten en producten op waterbasis :
• Veiligheid bij gebruik :
- Niet ontvlambaar,
- Geurloos,
- Afspoelbaar met water.
• Kwaliteit van ontkisting :
- Speciaal ontwikkeld voor het beperken van luchtbellen, vlekken, poedervorming en hechtingsproblemen,
- Heldere en uniforme tint van het ontkist beton.
- Product vrij van[Benzo(a)pyrène] (gehalte <= 10 ppb).

Toepassingen

Ontkistingsproduct voor prefab-beton
in elastomeer of synthetische bekistingen, voor vloerplaten, randen rond zwembaden en ander decoratief beton.
Bruikbaar op elk type bekisting : behandeld hout, metaal of composiet. Is compatibel met alle courant gebruikte toeslagstoffen.
PIERI® Aquarol SX-41 is geschikt voor gebruik in  moeilijke omstandigheden  (hoge verwarming, sterk trillen, moeilijk storten, …).

Documenten

PIERI® producten - Documenten

Productnaam TECHNISCHE FICHE
PIERI® Aquarol SX-41
TECHNISCHE FICHE