DE NEEF® IP 1C-Compact

Elektrische airless membraanpomp voor 1-component harsinjecties.

Gebruik

Hoewel uitermate geschikt voor het injecteren van polyurethaanharsen, kan de IP 1C-Compact elektrische airless membraanpomp ook gebruikt worden met voorgemengde 2-component harsen of epoxyharsen met lange pot life.

  Beschrijving

  De IP 1C-Compact is een 1-component elektrische airless membraanpomp met gemiddeld vermogen voor het injecteren van 1-component polyurethaan harsen zoals de HA reeks en voorgemengde epoxyharsen. De pomp levert een druk tot 220 bar.

  Technische Gegevens

  Eigenschap Waarde
  Type motor Electrisch enkelfasig
  Vermogen 0,75 kW
  Spanning 230 Volt / 50 Hz
  Werkdruk 0-220 bar
  Maximum druk 220 bar
  Maximaal debiet 2,2 l / min
  Afmetingen B 40 cm x D 44 cm x H 50 cm
  Gewicht 20 kg

  Uitzicht

  De IP 1C-Compact wordt geleverd in geel en zwarte kleuren op een onderstel met 5 m persslang.

  De pompkop is vervaardigd uit hard nikkel behandeld aluminium. Kleppen zijn vervaardigd uit wolframcarbide. De pomp heeft een standaard reservoir van 6 l.

  Verpakking

  De IP 1C-Compact pomp heeft geen speciale verpakking.

  Bewaring

  Om een goede werking en duurzaamheid van de IP 1C-Compact elektrische airless membraanpomp te verzekeren, dient de pomp te worden opgeslagen na correcte reiniging en volledig gedraineerd. Er zijn geen andere speciale opslaginstructies van toepassing.

  Toebehoren

  Afzonderlijk te bestellen

  • Washing Agent Eco.
  • Packers.
   (Zie afzonderlijke Technische Fiche)

  Veiligheid & Gezondheid

  De operator dient te weten hoe het materiaal werkt en de gevaren van werken met vloeistoffen onder druk begrijpen.

  Wijs nooit met het injectiepistool naar een lichaamsdeel.

  Als de pomp na lange stilstand weer in gebruik wordt genomen, verzeker u dan op voorhand dat alle drukonderdelen werken en in goede staat verkeren. Gebruik enkel originele wisselstukken.

  Laat enkel geautoriseerd en verantwoordelijk personeel deze uitrusting gebruiken.

  Voordelen

  • Snelle werking.
  • Stevig en handig met eenvoudig onderhoud.
  • Kan werken met slangen tot 100 m lengte.
  • Hoge injectiedrukken.
  • Comfortabel onderstel.
  • Ideaal voor het verwerken van polyurethaanharsen, zelfs deze met korte openingstijden.
  • H-klasse elektrische motor : maximale kwaliteit en veiligheid.
  • Kan werken in moeilijke omstandigheden en bij zeer hoge temperaturen.
  • Een automatische stop vermijdt elektrische overbelasting.
  • De pompkop is vervaardigd uit hard nikkel behandeld aluminium.
  • De kleppen zijn vervaardigd uit wolframcarbide.

  Applicatie

  Voor het gebruik van de injectiepomp is het noodzakelijk om de veiligheidsinstructies
  te lezen. Voor het eerste gebruik van de IP 1C-210-E pomp
  dienen onderstaande instructies betreffende harsinjecties te worden bestudeerd
  en begrepen.

  • Monteer de aflaat- en zuigslang op de correcte plaats.
  • Sluit de hoge druk persslang aan.
  • Controleer dat de hoofdschakelaar in de “0” (“uit”) positie staat.
  • Verzeker dat de circulatieslang in de trechter steekt.
  • Vul het reservoir van de pomp met Washing Agent Eco voor de pomp in te schakelen. Laat de pomp niet droogdraaien.
  • Stel de drukregelaar in op minimale druk.
  • Zet de hoofdschakelaar in de “1” (“aan”) positie.
  • Washing Agent Eco wordt nu gecirculeerd : beker-zuigslang-aflaatslang-beker. Het is noodzakelijk om de pomp gedurende 2 à 3 minuten te laten circuleren met minimale druk en open aflaatklep.
  • Sluit de aflaatklep en open de kraan op de drukslang.
  • Laat alle Washing Agent Eco uit de pomp lopen.
  • Schakel de pomp uit.
  • Giet aangemaakt hars in het reservoir.
  • Zet de drukregelaar op minimum.
  • Schakel de pomp in door de hoofdschakelaar op “1” (“aan”) te zetten.
  • Pomp alle overgebleven Washing Agent Eco uit het systeem in een afvalvat tot zuiver hars uit de pomp komt.
  • Sluit de injectieslang aan op de packer en open de kraan.
  • Begin de injectie bij de laagst mogelijke druk.
  • Verhoog indien nodig langzaam de injectiedruk met de drukregelaar tot het hars vlot begint te stromen.
  • Zet op het einde van de injectie de drukregelaar op minimum en sluit de kraan.
  • Sluit aan op de volgende packer en herhaal de injectieprocedure.
  • Als de injectiewerkzaamheden zijn afgelopen, dient alle overgebleven product uit de pomp te worden verwijderd. Pomp het overgebleven product in een afvalvat.
  • Vul het reservoir met zuivere Washing Agent Eco en spoel de pomp door in een afvalvat.
  • Maak de pomp leeg.
  • Vul het reservoir met zuivere Washing Agent Eco en circuleer voor 10 tot 20 minuten.
  • Maak de pomp leeg.
  • Schakel de pomp uit.
  • Demonteer de inlaat en uitlaatklep en controleer de zuiverheid. Reinig de kleppen met een pluisvrij doek gedrenkt in Washing Agent Eco.
  • Indien de pomp gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen ze te oliën.
  • Gebruik de pomp niet met solvent of solvent gebaseerde producten in een besloten ruimte.

  gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

  Alle gegevens die op deze technische fiche staan vermeld zijn productbeschrijvingen. Ze zijn het resultaat van algemene bevindingen en proeven en houden geen rekening met een specifiek bepaalde toepassing. Uit deze gegevens kunnen in geen geval andere vorderingen worden afgeleid. De producent behoudt het voorrecht voor technische aanpassingen, die voortvloeien uit nieuw onderzoek betreffende de materiaalsamenstelling en –vorm. Check op onze website www.deneef.com of u reeds in het bezit bent van de laatste up-date van deze technische fiche.

  De Neef Conchem • 23-11-2010-01.

  Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

  Last Updated: 2021-02-05

  https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/de-neef-ip-1c-compact