DE NEEF® HA Safefoam NF

Ftalaatvrij, flexibel, hydrofiel, laagviskeus polyurethaanhars voor het afdichten van bewegende, niet-structurele scheuren

Gebruik

 • Voor het afdichten van vochtige, bewegende, niet-structurele scheuren onder het grondwaterniveau
 • Voor het afdichten van waterlekken door de voegen van betonen tunnelelementen
 • Voor scherminjecties achter tunnelsegmenten
 • Voor het afdichten van bewegende, lekkende scheuren
 • Voor het opvullen van grindnesten onder het grondwaterniveau
 • Voor het waterdichten van mantoegankelijke en niet-mantoegankelijke rioleringen
 • Voor uitzettingsvoegen of ronde voegen in combinatie met olievrije hennepkoord of opencellig schuim

Productbeschrijving

HA Safefoam NF is een ftalaatvrij, 1-component laagviskeus, hydrofiel polyurethaanhars. Na uitharding vormt HA Safefoam NF een inert, flexibel schuim met gesloten celstructuur en zeer goede treksterkte en hechting. HA Safefoam NF kan als 2-componentsysteem met een verhouding met water van 1/1 worden gebruikt voor het injecteren van droge scheuren.

Voordelen

 • ADR vrij transport
 • Ftalaatvrij hars, voldoet aan REACH
 • Solventvrij
 • TDI-vrij
 • Niet ontvlambaar
 • Zeer grote hechting en treksterkte
 • Weerstaat thermische bewegingen, nat/droog cycli, vries/dooi cycli en bewegingen van de voeg zonder degradatie van het materiaal.
 • Goede algemene chemische resistentie. (*)

Applicatie

Lees voor het injecteren de betreffende Technische Fiches en Veiligheidsinformatiebladen om u vertrouwd te maken met de gebruikte materialen.

1. Injectie

 • Boor gaten met een geschikte diameter voor de gekozen packer. Boor onder een hoek van 45 °. De gaten moeten bij voorkeur afwisselend boven en onder de scheur worden geboord om goede verdeling rond de scheur te bekomen voor het geval die niet haaks op het oppervlak loopt.
 • De diepte van de boorgaten moet bij benadering de helft van de betondikte bedragen. Als vuistregel kan worden aangenomen dat de afstand van het boorgat tot de scheur ongeveer 1/2 de wanddikte is.
 • De afstand tussen de boorgaten onderling ligt tussen de 15 tot 90 cm, afhankelijk van de eigenlijke situatie.
 • Duw de packer met de juiste diameter tot ongeveer 2/3 van zijn lengte in het boorgat.
 • Draai aan met een sleutel of dopsleutel tot voldoende spanning wordt bereikt om de packer tijdens de injectie op zijn plaats te houden.
 • Spoel de scheur met water voor te injecteren met hars. Hierdoor worden stof en losse deeltjes uit de scheur gespoeld en wordt de scheur voorbereid voor de eigenlijke injectie. Water in de scheur zal de penetratie van het hars verbeteren en het hars activeren.
 • Begin het injecteren bij de eerste packer.
 • Begin het injecteren bij de laagst mogelijk pompdruk. Voer de druk langzaam op tot het hars begint te vloeien. Injectiedrukken kunnen variëren tussen 14 en 200 bar, afhankelijk van de afmetingen van de scheur en de dikte en de toestand van het beton.
 • Een kleine lekkage hars door de scheur of het beton is handig om het verloop van het hars vast e stellen. Grotere lekken moeten worden afgedicht met vodden, wacht dan tot het hars is uitgehard en ga dan door met injecteren.

 

 • Tijdens de injectie zal water uit de scheur vloeien, gevolgd door schuimend hars. Hierna zal zuiver hars uit de scheur vloeien
 • Stop met pompen als zuiver hars de volgende packer bereikt.
 • Ga naar de volgende packer en herhaal de bovenstaande procedure.
 • Ga, na enkele packers te hebben geïnjecteerd, terug naar de eerste packer en herinjecteer.
 • Na de injectie kan water worden geïnjecteerd om het overgebleven hars te laten reageren.
 • Laat het hars goed uitharden alvorens de packers te verwijderen. Het overgebleven gat kan met een hydraulische mortel worden afgedicht.
 • Reinig alle uitrusting en gereedschap dat in contact is geweest met het hars, onmiddellijk na beëindigen van het injecteren met Washing Agent ECO. Gebruik geen solventen of andere producten, die zullen niet dezelfde goede resultaten geven en mogelijk gevaarlijke situaties meebrengen.

Opmerking

Het is aan te raden om de mechanische eigenschappen telkens af te punten bij de feitelijke injectie daar die kunnen variëren naargelang van de omstandigheden.

Uitzicht

HA Safefoam NF: Geel transparante vloeistof

Verbruik

Het verbruik moet worden ingeschat door de ingenieur of de gebruiker en is afhankelijk van de breedte en de diepte van de scheur of voeg die moet worden geïnjecteerd.

Verpakking

HA Safefoam NF: 25 kg metalen bus.
1 pallet: 24 vaten

Bewaring

HA Safefoam NF is vochtgevoelig. HA Safefoam NF moet worden opgeslagen in de originele verpakking, vrij van de grond in een droge en vochtvrije plaats. Opslagtemperatuur moet tussen de 5 °C en 30 °C zijn. Zodra de verpakking is geopend, vermindert de gebruiksduur van het product snel en moet de verpakking zo snel mogelijk worden opgebruikt.
Houdbaarheid: 2 jaar

Toebehoren

Afzonderlijk te bestellen

 • IP 1C-Manual handpomp
 • IP 1C-Compact elektrische airless zuigerpomp
 • IP 1C-Pro elektrische airless zuigerpomp
 • Packers en aansluitingen (Zie betreffende Technische Fiches)

Veiligheid en Gezondheid

HA Safefoam NF is geklasseerd als schadelijk. Producten moeten worden opgeruimd volgens de geldende lokale richtlijnen. Zie Veiligheidsinformatiebladen voor algemene aanbevelingen. In geval van ongevallen, consulteer de betreffende Veiligheidsinformatiebladen of contacteer in geval van twijfel uw GCP Applied Technologies vertegenwoordiger. Draag steeds geschikte beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Wij raden aan om steeds handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het werken met chemische producten. Zie Veiligheidsinformatiebladen voor meer informatie.

(*) Voor chemische resistenties, contacteer uw GCP vertegenwoordiger.

Technische gegevens

Eigenschap Waarde Norm
HA Safefoam NF    
Vaste stof 100% EN ISO 3251
Viscositeit bij 25 °C ± 290 mPa.s EN ISO 3219
Dichtheid bij 20 °C ± 1,100 kg/dm³ EN ISO 2811
Vlampunt 107 °C EN ISO 2719
HA Safefoam NF reactie    
Reactie 1:1 met water Start 20 sec
Einde 3 min
Test ASTM
Expansie 1:1 met water 4V Test ASTM
Ha Safefoam NF uitgehard    
Treksterkte ± 11 MPa EN ISO 527
Rek bij breuk ± 160% EN ISO 527

gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

Last Updated: 2021-02-05

https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/de-neef-ha-safefoam-nf