DE NEEF® HA Cut CFL AF

Polyurethaan injectiehars

1-component, ftalaatvrij, gesloten cel, laag viskeus, hydrofoob, waterreactief, semiflexibel, polyurethaan injectiehars van de volgende generatie met hoge prestaties voor het dichten van actieve waterlekken met hoog debiet en/of hoge hydrostatische druk in toepassingen waar zowel hoge sterkte als flexibiliteit vereist zijn

Voordelen

 • ADR vrij transport
 • Hars van de volgende generatie met verhoogde waterdichtingsprestaties.
 • Verbeterde celstructuur van het uitgeharde materiaal geeft hogere mechanische eigenschappen en langere levensduur.
 • Snelle, extra snelle en super extra snelle versnellers beschikbaar voor toepassingen waar de reactie van de standaard versneller onvoldoende is door lage temperaturen of zeer hoge waterstromen (Zie respectievelijke Technische Fiche).
 • Ftalaatvrij hars, voldoet aan REACH
 • Verbeterde prestaties bij temperaturen beneden 5 °C, geen kristallisatie van HA Cut Cat AF
 • HA Cut CFL AF vormt een semiflexibele afdichting met hoge sterkte en enige elasticiteit in de scheur of de voeg.
 • Gebruiksvriendelijk: 1-componentmateriaal
 • Aanpasbare reactiesnelheden: door het gebruik van een katalysator kunnen de reactietijden worden verminderd.
 • Het uitgeharde materiaal is resistent tegen de meeste organische solventen, milde zuren, basen en micro-organismen. (*)
 • HA Cut CFL AF kan op de werf worden gemengd door HA Cut AF en HA Flex LV AF te mengen in een verhouding van minstens 35% HA Flex LV AF. Gebruik de HA Cut Cat AF reeks versnellers met dit mengsel.

Gebruik

 • Ontwikkeld voor het dichten van actieve waterlekken met hoog debiet en/of hoge hydrostatische druk in starre of bewegende voegen en scheuren
 • Voor het dichten van lekken in slibwanden
 • Voor het opvullen van grote leemtes zoals scheuren in rotsformaties, breuklijnen, grindlagen, scheuren en grindnesten in betonstructuren die onderhevig zijn aan kleine zettingen en bewegingen
 • Voor scherminjecties achter tunnelelementen
 • Voor scherminjecties achter poreuze structuren in de aanwezigheid van waterstromen met hoge snelheden

Productbeschrijving

Ongereageerd is HA Cut CFL AF een donkerbruine, niet ontvlambare vloeistof zonder ftalaatweekmakers. HA Cut CFL AF is een 1-componentinjectiehars van de volgende generatie met verbeterde waterstoppende en waterdichtende eigenschappen. In contact met water zal het hars uitzetten en snel (afhankelijk van de temperatuur en de gebruikte hoeveelheid HA Cut Cat AF) uitharden tot een stevig, semiflexibel, schuim met gesloten celstructuur dat in het algemeen inert is voor corrosieve omgevingen.

  Applicatie

  Lees voor het injecteren de betreffende Technische Fiches en Veiligheidsinformatiebladen om u vertrouwd te maken met de gebruikte materialen. Schud HA Cut Cat AF goed voor gebruik.

  1. Voorbereiding van het oppervlak

  • Verwijder alle oppervlakteonzuiverheden om het verloop van de scheur vast te kunnen stellen .
  • Actieve waterlekken groter dan 3 mm moeten worden gedicht volgens een goedgekeurde methode.
  • Boor gaten met een geschikte diameter voor de gekozen packer. Boor onder een hoek van 45 °. De gaten moeten bij voorkeur afwisselend boven en onder de scheur worden geboord om goede verdeling rond de scheur te bereiken voor het geval die niet haaks op het oppervlak loopt.
  • De diepte van de boorgaten moet bij benadering de helft van de betondikte bedragen. Als vuistregel kan worden aangenomen dat de afstand van het boorgat tot de scheur ongeveer 1/2 de wanddikte is.
  • De afstand tussen de boorgaten onderling ligt tussen de 15 tot 90 cm, afhankelijk van de eigenlijke situatie.
  • Duw de packer met de juiste diameter tot ongeveer 2/3 van zijn lengte in het boorgat.
  • Draai aan met een sleutel of dopsleutel tot voldoende spanning wordt bereikt om de packer tijdens de injectie op zijn plaats te houden.
  • Spoel de scheur met water voor te injecteren met hars. Hierdoor worden stof en losse deeltjes uit de scheur gespoeld en wordt de scheur voorbereid voor de eigenlijke injectie. Water in de scheur zal de penetratie van het hars verbeteren en het hars activeren.

  2. Voorbereiding van hars en injectiemateriaal

  • Meng het hars met de benodigde hoeveelheid katalysator. Schud HA Cut Cat AF goed voor gebruik. Er zal geen reactie plaatsvinden tot het hars in contact komt met water.
  • Bescherm het hars van water om te voorkomen dat de reactie vroegtijdig zal plaatsvinden in het vat of in het injectiemateriaal.
  • Wij raden ten zeerste aan om afzonderlijke pompen te gebruiken voor het hars en het water om verstoppingen te vermijden.
  • De pompen moeten voor injectie grondig worden gespoeld met Washing Agent Eco om het systeem te drogen en te smeren. Het gebruik van een pneumatische of elektrische 1-component- pomp is aan te raden.

  3. Injectie

  • Begin het injecteren bij de eerste packer.
  • Begin het injecteren bij de laagst mogelijk pompdruk. Voer de druk langzaam op tot het hars begint te vloeien. Injectiedrukken kunnen variëren tussen 14 en 200 bar, afhankelijk van de afmetingen van de scheur en de dikte en de toestand van het beton.
  • Een kleine lekkage hars door de scheur of het beton is handig om het verloop van het hars vast te stellen. Grotere lekken moeten worden afgedicht met vodden, wacht dan tot het hars is uitgehard en ga dan door met injecteren.
  • Tijdens de injectie zal water uit de scheur vloeien, gevolgd door schuimend hars. Hierna zal zuiver hars uit de scheur vloeien.
  • Stop met pompen als zuiver hars de volgende packer bereikt.
  • Ga naar de volgende packer en herhaal de bovenstaande procedure.
  • Ga, na enkele packers te hebben geïnjecteerd, terug naar de eerste packer en herinjecteer.
  • Na de injectie kan water worden geïnjecteerd om het overgebleven hars te laten reageren.
  • Laat het hars goed uitharden alvorens de packers te verwijderen. Het overgebleven gat kan met een hydraulische mortel worden afgedicht.

  4. Reinigen en onderhoud

  • Reinig alle uitrusting en gereedschap dat in contact is geweest met het hars, onmiddellijk na beëindigen van het injecteren met Washing Agent Eco. Gebruik geen solventen of andere producten, die zullen niet dezelfde goede resultaten geven en mogelijk gevaarlijke situaties meebrengen.
  • Producten moeten worden opgeruimd volgens de geldende lokale richtlijnen. Zie Veiligheidsinformatiebladen voor algemene aanbevelingen.

  Uitzicht

  • HA Cut CFL AF: donkerbruine vloeistof
  • HA Cut Cat AF: rode, transparante vloeistof

  Verbruik

  Het verbruik moet worden geschat door de ingenieur of de gebruiker en is afhankelijk van de breedte en de diepte van de scheur of voeg die moet worden geïnjecteerd.

  Verpakking

  HA Cut CFL AF

  • 5 kg of 25 kg metalen bussen of 200 kg metalen vaten

  1 Pallet

  • 180 x 5 kg bus
  • 24 x 25 kg bus
  • 4 x 200 kg vat

  HA Cut Cat AF

  • 0,5 of 2,5 l plastic fles of 20 kg metalen bus
  • 1 doos = 8 x 0,5 l
  • 1 doos = 5 x 2,5 l

  1 Pallet

  • 84 dozen met 0,5 l flessen
  • 40 dozen met 2,5 l flessen
  • 24 x 20 kg metalen bussen

  Bewaring

  Dient te worden geschat door de ingenieur of gebruiker en is afhankelijk van de breedte en diepte van de scheur of voeg die dient te worden geïnjecteerd.

  Houdbaarheid: 2 jaar

  Toebehoren

  Afzonderlijk te bestellen

  • IP 1C-Manual handpomp
  • IP 1C-Compact elektrische airless membraanpomp
  • IP 1C-Pro elektrische airless membraanpomp
  • Packers

            (Zie betreffende Technische Fiche)

  Veiligheid en Gezondheid

  HA Cut CFL AF is geklasseerd als schadelijk. HA Cut Cat AF is geklasseerd als irriterend. In geval van ongevallen, consulteer de betreffende Veiligheidsinformatiebladen of contacteer in geval van twijfel uw GCP Applied Technologies vertegenwoordiger. Draag steeds geschikte beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Wij raden aan om steeds handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het werken met chemische producten. Zie Veiligheidsinformatiebladen voor meer informatie.

  Reactiviteit

  Reactiviteit % HA Cut Cat AF Start reactie Einde reactie Opschuiming
    2 ± 3’20” ± 18’30” ± 12V
  Bij 5 °C 3 ± 2’00” ± 12’30” ± 15V
    5 ± 1’20” ± 8’00” ± 17V
    10 ± 45” ± 4’20” ± 22V
    2 ± 2’40” ± 16’00” ± 14V
  Bij 10 °C 3 ± 1’35’’ ± 11’30” ± 18V
    5 ± 55’’ ± 6’30” ± 20V
    10 ± 40” ± 3’50” ± 25V
    2 ± 2’15” ± 14’15” ± 16V
  Bij 15 °C 3 ± 1’15” ± 9’30’’ ± 20V
    5 ± 50” ± 5’45” ± 22V
    10 ± 40” ± 3’35” ± 25V
    2 ± 1’40” ± 12’30” Approx. 17V
  Bij 20 °C 3 ± 1’00’’ ± 8’35” ± 20V
    5 ± 45” ± 5’00” ± 23V
    10 ± 35” ± 3’10” ± 26V
    2 ± 1’10” ± 10’35’’ ± 17V
  Bij 25 °C 3 ± 50” ± 7’45” ± 21V
    5 ± 35” ± 4’40” ± 24V
    10 ± 25” ± 2’45” ± 27V
    2 ± 1’00” ± 8’35” ± 20V
  Bij 30 °C 3 ± 50” ± 6’45” ± 22V
    5 ± 35” ± 3’35” ± 25V
    10 ± 25” ± 2’25” ± 28V
    2 ± 55” ± 7’25” ± 21V
  Bij 35 °C 3 ± 40” ± 5’55” ± 23V
    5 ± 30” ± 3’05” ± 25V
    10 ± 20” ± 2’00” ± 28V

  Technische gegevens

  HA Cut CFL AF    
  Ongereageerd    
  Vaste stof 100% EN ISO 3251
  Viscositeit bij ± 350 EN ISO 3219
  Dichtheid (kg/dm³) ± 1,075 EN ISO 2811
  Vlampunt ( °C) 140 EN ISO 2719
  HA Cut Cat AF    
  Viscositeit bij 25 °C (mPa.s) ± 15 EN ISO 3219
  Dichtheid (kg/dm³) ± 0,950 EN ISO 2811
  Vlampunt ( °C) 70  
  Uitgehard    
  Dichtheid (kg/dm³) ± 1,000 EN ISO 1183
  Druksterkte (MPa) ± 9.5 EN 12190
  Buigsterkte (MPa) ± 9 EN 12190

  gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

  Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

  Last Updated: 2021-02-05

  https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/de-neef-ha-cut-cfl-af