DE NEEF® HA Cut Cat F/XF/SXF AF

Ftalaatvrije, snelle (Fast), extra snelle (Extra Fast) en super extra snelle (Super Extra Fast) versnellers

Productbeschrijving

HA Cut Cat F/XF/SXF AF zijn rode, ftalaatvrije, niet-ontvlambare vloeistoffen. HA Cut Cat F/XF/SXF AF zijn versnellers voor gebruik bij toepassingen met HA Cut AF/HA Cut CFL AF in geval van koude temperaturen of wanneer het gebruik van de standaard versneller onvoldoende reactiesnelheid geeft. HA Cut Cat F/XF/SXF AF worden gebruikt in een 10% mengverhouding. Gelieve alvorens te starten met het injecteren de Technische Fiches en Veiligheidsinformatiebladen te raadplegen zodat men voldoende vertrouwd raakt met de producten. De versneller steeds goed schudden voor gebruik. Ftalaatvrije versneller van de volgende generatie voor snelle (Fast), extra snelle (Extra Fast) en super extra snelle (Super Extra Fast) reactietijden met HA Cut AF en HA Cut CFL AF gesloten cel 1-component polyurethaan injectieharsen

 

Gebruik

 • Versneller voor HA Cut AF/ HA Cut CFL AF voor het dichten van actieve waterlekken met een hoog tot zeer hoog debiet en/of hoge hydrostatische druk, waar het gebruik van de standaard versneller een onvoldoende snelle reactie geeft
 • Versneller voor HA Cut AF/ HA Cut CFL AF voor gebruik bij koude tot zeer koude temperaturen

Voordelen

 • ADR vrij transport
 • Ftalaatvrije versnellers van de volgende generatie, voldoet aan REACH
 • Verbeterde prestaties bij temperaturen beneden 5 °C, geen kristallisatie van HA Cut Cat F/XF/SXF AF
 • Niet ontvlambaar, solventvrij
 • Het uitgeharde materiaal is resistent tegen de meeste organische solventen milde zuren, basen en micro-organismen.
 • Zeer snelle reactie: minder dan 60’’ in zout water bij -3 °C, met nog steeds 20V expansie (HA Cut Cat SXF AF)

Verpakking

HA Cut Cat F/XF/SXF AF

 • 2,5 l plastic fles of 20 kg metalen bus
 • 1 doos = 5 x 2,5 l

1 Pallet

 • 40 dozen met 2,5 l flessen
 • 24 x 20 kg metalen bussen

Bewaring

HA Cut Cat F/XF/SXF AF zijn gevoelig aan vocht en moeten worden bewaard in de originele verpakkingen op een droge plaats. Opslagtemperatuur: tussen 5 en 30 °C. Zodra de verpakking is geopend, vermindert de gebruiksduur van het product snel en moet de verpakking zo snel mogelijk worden opgebruikt.

Houdbaarheid: 2 jaar

Applicatie

1. Voorbereiding van hars en materiaal

 • Bereid het hars voor met de vooraf bepaalde hoeveelheid versneller. HA Cut Cat F/ XF/SXF AF goed schudden alvorens te gebruiken. Er zal geen reactie met hars optreden totdat het hars in contact komt met water.
 • Bescherm het hars voor water om een voortijdige reactie vermijden dat het hars opschuimt en uithardt in de injectiepomp.
 • Omwille van de hoge reactiviteit van Ha Cut Cat F/XF/ SXF AF is het uitermate aanbevolen om de filters uit de pomp te verwijderen en de reservoirs vol te houden om blokkering te vermijden.
 • Het is aanbevolen om afzonderlijke pompen te gebruiken voor de water- en harsinjecties om kruislingse contaminatie en blokkering te vermijden.

2. Injectie

Voor verdere informatie kunt u terecht op de Technische Fiche van HA Cut AF / HA Cut CFL AF.

Uitzicht

HA Cut Cat F/XF/SXF AF: Rode, transparante vloeistoffen

Verbruik

HA Cut Cat F/XF/SXF AF zijn ontwikkeld voor de waterafdichting van lekken met een hoog debiet waar zeer snelle reactietijden noodzakelijk zijn. Het verbruik is steeds 10% van het HA Cut AF / HA Cut CFL AF volume voor HA Cut Cat F/XF/ SXF AF.

Veiligheid en Gezondheid

HA Cut AF is geklasseerd als schadelijk. HA Cut CFL AF is geklasseerd als schadelijk. HA Cut Cat F/XF/SXF AF is geklasseerd als irriterend. In geval van ongevallen, consulteer de betreffende Veiligheidsinformatiebladen of contacteer in geval van twijfel uw De Neef vertegenwoordiger. Draag steeds geschikte beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Wij raden aan om steeds handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het werken met chemische producten. Zie Veiligheidsinformatiebladen voor meer informatie.

Reactiviteit voor HA Cut AF

  10% HA Cut Cat F AF     10% HA Cut Cat XF AF     10% HA Cut Cat SX F AF    
  Start reactie Einde reactie Opschuiming Start reactie Einde reactie Opschuiming Start reactie Einde reactie Opschuiming
-3 °C ± 30” ± 1’40” ± 20V ± 25” ± 1’15” ± 24V ± 22” ± 1’05” ± 30V
5 °C ± 28” ± 1’25” ± 26V ± 23” ± 1’10” ± 28V ± 20” ± 1’00” ± 30V
10 °C ± 26” ± 1’23” ± 26V ± 23” ± 1’10” ± 28V ± 20” ± 1’00” ± 30V
15 °C ± 23” ± 1’20” ± 28V ± 23” ± 1’05” ± 30V ± 20” ± 55” ± 32V
20 °C ± 23” ± 1’20” ± 30V ± 20” ± 1’05” ± 30V ± 20” ± 50” ± 32V
25 °C ± 20” ± 1’20” ± 32V ± 18” ± 1’05” ± 32V ± 15” ± 45” ± 35V

Reactiviteit voor HA Cut CFL AF

  10% HA Cut Cat F AF     10% HA Cut Cat XF AF     10% HA Cut Cat SX F AF    
  Start reactie Einde reactie Opschuiming Start reactie Einde reactie Opschuiming Start reactie Einde reactie Opschuiming
-3 °C ± 28” ± 2’00” ± 24V ± 25” ± 1’30” ± 24V ± 20” ± 1’00” ± 28V
5 °C ± 25” ± 1’40” ± 26V ± 20” ± 1’10” ± 26V ± 18” ± 55” ± 30V
10 °C ± 25” ± 1’35” ± 26V ± 20” ± 1’10” ± 26V ± 18” ± 55” ± 30V
15 °C ± 25” ± 1’30” ± 28V ± 20” ± 1’05” ± 28V ± 17” ± 55” ± 30V
20 °C ± 25” ± 1’20” ± 28V ± 20” ± 1’00” ± 30V ± 15” ± 45” ± 30V
25 °C ± 20” ± 1’15” ± 30V ± 15” ± 1’00” ± 30V ± 10” ± 40” ± 30V

Technische gegevens

  HA Cut Cat F AF HA Cut Cat XF AF HA Cut Cat SXF AF  
Ongereageerd        
Viscositeit (mPa.s) ± 20 ± 20 ± 25 EN ISO 3251
Dichtheid (kg/dm³) ± 0,973 ± 1,000 ± 1,044 EN ISO 2811
Vlampunt ( °C) 125 125 125 EN ISO 2719
Uitgereageerd HA Cut AF        
Dichtheid (kg/dm³) ± 1,000 ± 1,000 ± 1,000 EN ISO 1183
Druksterkte (MPa) > 23 > 23 > 23 EN 12190
Uitgehard met HA Cut CFL AF        
Dichtheid (kg/dm³) ± 1,000 ± 1,000 ± 1,000 EN ISO 1183
Druksterkte (MPa) > 5 > 5 > 5 EN 12190
Buigsterkte (MPa) > 7 > 7 > 7 EN 12190

gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

DE NEEF zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Inc. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

© Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

Last Updated: 2022-11-18

https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/de-neef-ha-cut-cat-fxfsxf-af