DE NEEF® Gelacryl Superflex AR

2-component, op acrylaat gebaseerd injectiesysteem voor het afdichten van voegen, scheuren, holle ruimtes en grindnesten in beton

Gebruik

 • Waterdichtende injecties van scheuren en voegen in gewapend beton volgens EN1504-5(S) in gebruik met Gelacryl AR2 en SP200 RI
 • Herstellen van waterlekken
 • Preventieve waterdichting van structuren
 • Watercontrole tijdens de constructie van tunnels
 • Scherminjecties
 • Waterdichten van ondergrondse structuren in beton en metselwerk (kelders, ondergrondse parkeergarages, etc.)
 • Waterdichten van scheuren in beton of rots
 • Waterdichten van tunnelsegmenten
 • Waterdichten van tunnelmembranen
 • Uitzettingsvoegen met geringe uitzetting

Beschrijving

Gelacryl Superflex AR is een 2-component, poly-acrylaat gel. De A-component is een poly-acrylaat hars, de B-component is een polymeermengsel. De beide componenten worden geïnjecteerd met een 2-component, 1/1-zuigerpomp. Uitgehard vormt de Gelacryl Superflex AR een taaie, zeer elastomere gel.

 • Hars: Gelacryl Superflex
 • Polymeermengsel: Gelacryl AR2
 • Versneller: TE300
 • Initiator: SP200 RI

Voordelen

 • Gelacryl Superflex AR injectiesysteem wordt geïnjecteerd met een pomp met dubbele zuiger in een verhouding 1/1.
 • Zeer lage viscositeit. Gelacryl Superflex AR penetreert in scheuren smaller dan 0,1 mm.
 • Nazwelling in contact met water
 • Gelacryl Superflex AR mag niet in continu contact met water zijn.
 • Uitstekende hechting aan het beton
 • Zeer goede chemische resistentie tegen de meeste zuren, basen en micro- organismen (*)
 • Toepasbaar bij temperaturen tussen 5 °C en 70 °C
 • Acrylamidevrij polyacrylaathars

  Applicatie

  Raadpleeg de Veiligheidsinformatiebladen alvorens te mengen of te injecteren.

  • Het injectiehars moet onmiddellijk voor gebruik worden aangemaakt. Beide componenten zijn voorgedoseerd, er hoeft niet verder met water verdund te worden. Aan de 2 componenten hoeven net voor injectie alleen nog de nodige additieven toegevoegd te worden.

  Component 1 Gelacryl Superflex component

  • Voeg de vereiste hoeveelheid TE300 katalysator toe aan het Gelacryl Superflex hars. Gelacryl Superflex hars en TE 300 moeten grondig worden gemengd.

  Component 2 Gelacryl AR 2 component

  • Voeg langzaam en onder voortdurend mengen om klonteren te vermijden de vereiste hoeveelheid SP200 RI toe. Meng grondig.
  Component A Component B
  Gelacryl Superflex Gelacryl AR2
  TE 300 SP200 RI

  Injectie

  Het injectiewerk wordt uitgevoerd met de IP 2C-Gel 1/1 dubbele zuigerpomp.

  Voorbereiding van het oppervlak

  • Verwijder alle oppervlakteonzuiverheden om het verloop van de scheur vast te kunnen stellen .
  • Scheuren moeten worden gedicht volgens een goedgekeurde methode.
  • Boor gaten met een geschikte diameter voor de gekozen packer. Boor ondereen hoek van 45 °. De gaten moeten bij voorkeur afwisselend boven en onder de scheur worden geboord om goede verdeling rond de scheur te bereiken voor het geval die niet haaks op het oppervlak loopt.
  • De diepte van de boorgaten moet bij benadering de helft van de betondikte bedragen. Als vuistregel kan worden aangenomen dat de afstand van het boorgat tot de scheur ongeveer 1/2 de wanddikte is.
  • De afstand tussen de boorgaten onderling ligt tussen de 15 tot 90 cm, afhankelijk van de eigenlijke situatie.
  • Duw de packer met de juiste diameter tot ongeveer 2/3 van zijn lengte in het boorgat.
  • Draai aan met een sleutel of dopsleutel tot voldoende spanning wordt bereikt om de packer tijdens de injectie op zijn plaats te houden.
  • Spoel de scheur met water voor te injecteren met hars. Hierdoor worden stof en losse deeltjes uit de scheur gespoeld en wordt de scheur voorbereid voor de eigenlijke injectie.

  Injectie

  • Begin het injecteren bij de eerste packer.
  • Begin het injecteren bij de laagst mogelijk pompdruk. Voer de druk langzaam op tot het hars begint te vloeien. Injectiedrukken kunnen variëren afhankelijk van de afmetingen van de scheur en de dikte en de toestand van het beton.
  • Een kleine lekkage hars door de scheur of het beton is handig om het verloop van het hars vast te stellen. Grotere lekken moeten worden afgedicht met vodden, wacht dan tot het hars is uitgehard en ga dan door met injecteren.
  • Tijdens de injectie zal water uit de scheur vloeien, gevolgd door schuimend hars. Hierna zal zuiver hars uit de scheur vloeien.
  • Stop met pompen als zuiver hars de volgende packer bereikt.
  • Ga naar de volgende packer en herhaal de bovenstaande procedure.
  • Ga, na enkele packers te hebben geïnjecteerd, terug naar de eerste packer en herinjecteer.
  • Laat het hars goed uitharden alvorens de packers te verwijderen. Het overgebleven gat kan met een hydraulische mortel worden afgedicht.
  • Reinig alle uitrusting en gereedschap dat in contact is geweest met het hars, onmiddellijk na beëindigen van het injecteren met water.
  • Producten moeten worden opgeruimd volgens de geldende lokale richtlijnen. Zie Veiligheidsinformatiebladen voor algemene aanbevelingen.

  Uitzicht

  Gelacryl Superflex hars: blauwe vloeistof

  Gelacryl AR2: witte vloeistof

  TE300: transparante vloeistof

  SP200 RI: wit zout

  Het product hardt uit tot een taaie rubber

  Verbruik

  Het verbruik moet worden ingeschat door de ingenieur of de gebruiker en is afhankelijk van de breedte en de diepte van de scheur of voeg die moet worden geïnjecteerd.

  Verpakking

  Gelacryl Superflex

  • 25 kg plastic jerry can = 21 l
  • 1 pallet = 24 jerry cans

  Gelacryl AR2

  • 25 kg plastic jerry can = 21 l
  • 1 pallet = 24 jerry cans

  TE 300

  • 25 kg plastic jerry can = 21 l
  • 1 pallet = 24 jerry cans

  SP200 RI

  • 0,90 kg plastic fles
  • 1 doos = 10 flessen
  • 1 pallet = 24 dozen

  Bewaring

  Gelacryl Superflex, Gelacryl AR2, TE 300, SP 200 RI en KF500 moeten bedekt en vrij van de grond worden opgeslagen in een vorstvrije omgeving in de originele verpakking.

  De opslag temperatuur dient lager te zijn dan 35 °C.

  Houdbaarheid: 1 jaar

  Toebehoren

  Afzonderlijk te bestellen

  • IP 2C-Gel pneumatische dubbele zuigerpomp
  • Packers (Zie betreffende Technische Fiche)

  Veiligheid en Gezondheid

  Gelacryl Superflex is licht irriterend.

  Gelacryl AR2 is niet geklasseerd.

  TE300 is geklasseerd als irriterend.

  SP200 RI is geklasseerd als schadelijk/oxiderend.

  Draag steeds gepaste beschermende kledij: rubber laarzen en handschoenen en een veiligheidsbril. In geval van contact met de ogen, spoel gedurende ten minste 15 minuten met zuiver water. Bij inname door de mond, waarschuw onmiddellijk een arts. Consulteer voor meer informatie de betreffende Veiligheidinformatiebladen.

  (*) Voor chemische resistenties, contacteer uw GCP vertegenwoordiger.

  Typische formulaties / Geltijden

  Temp ( °C) Gelacryl
  Superflex (l)
  TE300 (l) Gelacryl AR2 (l) SP200 RI kg SP200 RI
  Verpakking
  Geltijd Minuten
  5 °C 21 0,80 21 1,575 1,75 1’
  5 °C 21 0,85 21 1,35 1,5 2’
  5 °C 21 0,375 21 1,125 1,25 5’
  10 °C 21 0,715 21 1,125 1,75 1’
  10 °C 21 0,50 21 0,675 0,75 2’
  10 °C 21 0,335 21 0,675 0,75 5’
  15 °C 21 0,60 21 0,675 0,75 1’
  15 °C 21 0,45 21 0,45 0,5 2’
  15 °C1 21 0,325 21 0,45 0,5 5’
  20 °C 21 0,59 21 1,125 1,25 1’
  20 °C 21 0,40 21 0,45 0,5 2’
  20 °C 21 0,295 21 0,45 0,5 5’
  25 °C 21 0,45 21 0,45 0,5 1’
  25 °C 21 0,35 21 0,225 0,25 2’
  25 °C 21 0,25 21 0,225 0,25 5’

  Voor geltijden bij hogere temperaturen, gelieve uw GCP Applied Technologies verantwoordelijke te contacteren.

  Technische gegevens

  Eigenschap Waarde Norm
  Gelacryl Superflex    
  Dichtheid bij 21 °C ± 1,186 kg/dm³ DIN EN ISO 2811-1
  Viscosity 21 °C ± 25 mPa.s DIN EN ISO 3219
  Vaste stof ± 45% EN ISO 3251
  Kookpunt 100 °C Test DNC
  Gelacryl AR2    
  Dichtheid bij 21 °C ± 1,019 kg/dm³ DIN EN ISO 2811-1
  Viscositeit bij 21 °C ± 34,5 mPa.s DIN EN ISO 3219
  Vaste stof ± 50% EN ISO 3251
  Versneller TE 300    
  Dichtheid bij 21 °C ± 1,120 kg/dm³ DIN EN ISO 2811-1
  Vaste stof ± 85% EN ISO 3251
  Initiator SP200RI    
  Dichtheid ± 1,9 kg/dm³ DIN EN ISO 2811-1
  Oplosbaarheid ± 79% Test DNC
  Uitgeharde gel    
  Weerstand tegen
  waterdruk
  7 bar EN 14068
  Verwerkbaarheid < 60 mPas EN ISO 3251
  Expansie in contact met water ± 150% EN 14498

  gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

  Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

  DE NEEF zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Inc. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

  © Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

  In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg


  GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
  Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

  Last Updated: 2022-11-18

  https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/de-neef-gelacryl-superflex-ar