DE NEEF® Denepox 40

Ultralaag viskeus 2-component epoxyhars voor structurele injecties in beton. Denepox 40 kan worden gebruikt in droge en natte omstandigheden.

Productbeschrijving

Voorgedoseerd 2-componentepoxyhars dat uithardt tot een hard materiaal.

Gebruik

 • Structurele injecties volgens EN1504-5
 • Verlijmen en verankeren
 • Injecties van nat of droog metselwerk
 • Denepox 40 is niet geschikt voor toepassingen in contact met stromend water.

Applicatie

1. Voorbereiding van het oppervlak

 • Het te repareren of af te dichten oppervlak moet gezond en zuiver zijn. Het betonoppervlak moet vrij zijn van stof, losse deeltjes, cementhuid, vet of andere contaminanten die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

2. Injectiepoorten

 • Goedgekeurde injectiepoorten moeten op geschikte afstanden worden aangebracht om een volledige verspreiding van het hars in de scheur te garanderen.

Geboorde injectiepoorten

 • Het boren van boorgaten voor packers rond de scheur dient te gebeuren volgens de geldende lokale richtlijnen. Duw na het boren een packer in het boorgat.

Opgelijmde injectiepoorten (plastic of metaal)

 • De injectiepoorten worden op het oppervlak van de scheur gelijmd met Multitek Adhesive SDW.

3. Mengen

 • Meng de voorgedoseerde of afgewogen hoeveelheden hars (A-component) en verharder (B-component) met een traagdraaiende menger (300 tpm) tot een homogene vloeistof wordt verkregen.
 • Epoxies kunnen een sterk exotherme reactie geven. Meng nooit meer materiaal dan in 60 minuten kan worden opgebruikt.
 • Voor scheurinjecties is het aan te raden om te mengen in menghoeveelheden van 600 g en deze binnen de 60 minuten (bij 20°C) te verwerken
 • Mengverhouding A/B : 100/30 (massa)

                                               91/32 (volume)
 

4. Injectie

 • De te injecteren scheur kan worden geïnjecteerd met een handpomp of een elektrische of pneumatische injectiepomp.
 • Initiële zettingstijd : ± 24 uur bij 20 °C
 • Niet-uitgehard materiaal kan worden gereinigd met Washing Agent Eco.

Bewaring

Denepox 40 is vochtgevoelig en moet worden opgeslagen in een droge ruimte in de originele verpakking.

Opslagtemperatuur moet tussen de 5 °C en 50 °C zijn.

Zodra de verpakking is geopend, vermindert de gebruiksduur van het product snel en moet de verpakking zo snel mogelijk worden opgebruikt.

Houdbaarheid: 2 jaar

Toebehoren

Afzonderlijk te bestellen

 • IP 1C-Manual handpomp
 • IP 1C-Compact elektrische airless membraampomp
 • Packers

         (Zie betreffende Technische Fiche)

Veiligheid en Gezondheid

Denepox 40 A-component is geklasseerd als irriterend.

Denepox 40 B-component is geklasseerd als corrosief.

Draag steeds beschermende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril.

Consulteer voor meer informatie de betreffende Veiligheidsinformatiebladen.

(*) Voor chemische resistenties, contacteer uw GCP Applied Technologies vertegenwoordiger.

Voordelen

 • Ongevoelig voor vochtigheid
 • Hardt uit in natte of vochtige omstandigheden.
 • Lage viscositeit: diepe penetratie in de scheur
 • Zeer goede hechting: overtreft de samenhang van het beton
 • Solventvrij
 • Lang pot life
 • Uitgeharde Denepox 40 is resistent tegen zuren, basen, oliën, vetten en petroleumderivaten. (*)

Technische gegevens

Eigenschap Waarde Norm
Hechting op droog beton

± 6 N/mm² na 7 dagen bij 25 °C

(ov
ertreft samenhang van beton)

ISO 4624
Hechting op nat beton

± 3,6 N/mm² na 7 dagen bij 25 °C

(ov
ertreft samenhang van beton)

ISO 4624
Druksterkte ± 100N/mm² NBN EN 196
Treksterkte ± 50 N/mm²  
Buigsterkte > 60 N/mm² NBN EN 196
Rek bij breuk > 10%  
Glastransitietemperatuur > 60 °C  
Dichtheid 1 – 1,1 kg/dm³  
Viscositeit (mengsel) bij 25 °C ± 85 mPa.s  
Pot life ± 80 minuten (100 g bij 25 °C) Test DNC
Minimale applicatietemperatuur ± 10 sec.  

Volledige chemische of mechanische sterktes worden pas bereikt na 7 dagen uitharding bij 20 °C. Mechanische eigenschappen van epoxyharsen nemen af bij temperaturen hoger dan 50 °C.

Uitzicht

Voorgedoseerd

A-component : epoxyhars, transparant.

B-component : polyamineverharder, lichtgeel.

Kleur : transparant

Verbruik

Het verbruik moet worden ingeschat door de ingenieur of gebruiker en is afhankelijk van de breedte en de diepte van de scheur of voeg die moet worden geïnjecteerd.

Verpakking

Denepox 40 (3 kg kit)

A-component: metalen bus.

       netto : 2,3 kg (bruto: 2,47 kg)
B-component: metalen bus.

       netto : 0,7 kg (bruto: 0,78 kg)

1 doos

       5 potten A-component en 10 dozen B-component

1 pallet

       16 dozen A-component en 8 dozen B-component

  gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

  Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

  DE NEEF zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Inc. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

  © Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

  In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg


  GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
  Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

  Last Updated: 2022-11-18

  https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/de-neef-denepox-40