DE NEEF® Deneblock UF

Ftalaatvrije ultrasnelle 2-componentwaterblokker voor het stoppen van grote lekken

Productbeschrijving

Deneblock UF is een ftalaatvrije ultrasnel reagerende 2-componentwaterstopper met een 1/1-mengverhouding. Wanneer Deneblock UF geïnjecteerd wordt met een speciaal ontworpen 2-componentinjectieknop met statische menger, hardt Deneblock UF uit binnen de 20 seconden tot een hard plastic dat holtes of voegen blokkeert. Deneblock UF wordt geleverd in een 2-componentenset:

 • A-component: polyol mengsel
 • B-component: isocyanaat
 • Mengverhouding: 1/1 volume

Gebruik

 • Stoppen van grote waterinfiltraties in ondergrondse constructies
 • Stoppen van grote waterinfiltraties in grondlagen en rotsen
 • Afdichten en vullen van grote holtes met stromend water

Applicatie

1. Applicatieapparatuur

 • Deneblock UF wordt geïnjecteerd door gebruik van de IP 2C-PUR injectiepomp, uitgerust met een mengkop en een afzonderlijk systeem voor spoelen met Washing Agent Eco.
 • Tijdens de injectie wordt de mengkop gespoeld met Washing Agent Eco omwille de hoge reactiesnelheid van het product.
 • Deneblock UF wordt geïnjecteerd in gebruik met opblaasbare packers of packers met een grote doorlaatbaarheid voorzien van een schroefdraadaansluiting. Dit om installatie van een statische menger achter de packer toe te laten.
 • De statische menger moet ten minste 8 mengelementen bevatten.

​​​​​​2. Injectie

 • Deneblock UF mengkoppen worden gespoeld met een Washing Agent Eco. Voorzie steeds voldoende Washing Agent Eco op de werf om voldoende te kunnen spoelen.
 • Steek de geel gemarkeerde aanzuigslang van de spoelpomp in een vat met Washing Agent Eco. Test de correcte werking van het spoelsysteem door te spoelen tot zuivere Washing Agent Eco uit de mengkop komt.
 • Steek de aanzuigslangen van elke component in de respectievelijke productvaten. Zorg ervoor dat de A- en de B-component uit elkaar worden gehouden. Verwissel of vervang nooit de vaten.
 • De pompslangen zijn al volgt gemarkeerd:

          Blauw: A-component
          Rood: B-component

 • Vul de pomp met beide componenten en spoel in een afvalvat tot zuivere vloeistof uit de slangen komt.
 • Controleer de 1/1-mengverhouding door iedere component in een aparte emmer te pompen en het volume te controleren.
 • Sluit de mengkop aan op de slangen.
 • Sluit de mengkop aan op de packer.
 • Open beide productkleppen en begin de injectie.
 • Injecteer tot de waterstroom stopt of tot een vooraf bepaald volume Deneblock UF is geïnjecteerd.
 • Sluit de productkleppen en ontkoppel van de packer.
 • Open de spoelklep om de spoelcyclus te starten. Indien de spoelpomp niet start, sluit de spoelklep en vervang de statische menger. Spoel is een toegewezen afvalvat.
 • Sluit aan op de volgende packer en herhaal de injectieprocedure.

3. Packers

 • Mechanische of opblaasbare packers worden gebruikt. De grootte en de lengte worden bepaald door de toepassing.

Technische gegevens

Eigenschap Waarde Norm
A-component    
Vaste stof 100% EN ISO 3251
Dichtheid bij 25 °C 1,055 kg/dm³ EN ISO 2811
Viscositeit bij 25 °C 500 mPa.s EN ISO 3251
B-component    
Vaste stof 100% EN ISO 3251
Dichtheid bij 25 °C 1,23 kg/dm³ EN ISO 2811
Viscositeit bij 25 °C 265 mPa.s EN ISO 3251
Gemengde Deneblock UF    
Temperatuur Einde reactie Expansie
5 ± 20 sec. 1V
15 ± 15 sec. 1V
25 ± 10 sec. 1V
Druksterkte (MPa) > 65 EN 12190
Buigsterkte (MPa) > 43 EN 12190

   Voordelen

   • ADR vrij transport
   • Ftalaatvrij hars, voldoet aan REACH
   • Ultrasnelle reactie, zelfs wanneer geïnjecteerd in stromend water
   • Eenvoudige 1/1-mengverhouding
   • Lage expansie, veilig om in grote volumes te injecteren zonder het risico te lopen op beschadiging van de structuur of geïnjecteerde grondlagen
   • Solventvrij, 100% vaste stof
   • Niet oplosbaar in water
   • Goede chemische resistentie

   Uitzicht

   Deneblock A-component: bruine transparante vloeistof

   Deneblock B-component: donkerbruine vloeistof

   Uitgeharde Deneblock UF: donkerbruine plastic

   Verbruik

   Het verbruik moet worden bepaald door de ingenieur of de uitvoerder. Het verbruik is afhankelijk van de grootte van de scheuren/holtes die geïnjecteerd moeten worden en de hoeveelheid waterinfiltratie.

   Verpakking

   50 – 400 l Kit

   Hars

   • 25 l plastic jerrycan: ± 26,4 kg
   • 200 metalen vat: ± 211 kg

   Verharder

   • 25 l metalen vat: ± 30,7 kg
   • 200 l metalen vat: ± 246 kg

   1 pallet Deneblock UF

   • 12 x 25 l jerrycans A-component
   • 12 x 25 l metalen vat B-component

   Of

   • 2 x 200 l vaten A-component
   • 2 x 200 l vaten B-component

   Bewaring

   Deneblock UF A- en B-component zijn vochtgevoelig en worden opgeslagen in zijn originele verpakking op een droge plaats. Opslagtemperatuur moet tussen de 5 en 30 °C zijn. Zodra de verpakking is geopend, vermindert de gebruiksduur van het product snel en moet de verpakking zo snel mogelijk worden opgebruikt.

   Houdbaarheid: 2 jaar

   Veiligheid & Gezondheid

   Deneblock UF A-component is niet geklasseerd.

   Deneblock UF B-component is geklasseerd als schadelijk, draag steeds beschermende kledij, bril en handschoenen.

   Vraag voor volledige informatie naar de betreffende Safety Data Sheet.

   gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

   Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

   DE NEEF zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Inc. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

   © Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

   In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg


   GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
   Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

   Last Updated: 2022-11-18

   https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/de-neef-deneblock-uf