BETEC® 801, 804, 808, 816

Zeer snel uithardende, krimpgecompenseerde gietmortels en beton met hoge vloei

Productbeschrijving

BETEC® 801, 804, 808 & 816 zijn cement gebaseerde, krimp-gecompenseerde gietmortels en beton met een zeer snelle zetting en hoge initiële- en finale sterkteopbouw. Deze snel uithardende materialen zijn vooral geschikt voor aangiet- en verankeringswerkzaamheden bij lage temperaturen en alle toepassingen waarbij minimale downtime en snelle voltooiing nodig zijn.

Toepassingsgebieden

Aangiet- en verankeringstoepassingen bij lage temperaturen en alle toepassingen waarbij minimale downtime en snelle voltooiing nodig zijn:

 • Montage van prefab structuren.
 • Ondergieten van bruglagers en draagconstructies.
 • Aangieten van fundaties van machines en industriële apparatuur.
 • Montage en verankering van wind turbines.
 • Verankeren en ondervullen van rails in industrie en MRT-segmenten.

Voordelen

 • Zeer snelle hoge initiële en finale sterkteontwikkeling tot sterkteklasse C50/60 voor structurele verbindingen met statisch en dynamische belasting.
 • Hoog draagoppervlak voor duurzame en onderhoudsvrije funderingen.
 • Uitzonderlijke reologie voor een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve toepassing door pompen of gieten.
 • Vrij vloeiend, zelfcompacterend en gecontroleerde volume-expansie met laagste krimpklassen SKVM 0 en SKVB 0.
 • CE gemarkeerd volgens EN 1504-6.

Certificatie

 • CE certificatie volgens EN 1504-6 - verankering.

Producteigenschappen

Technische data/Eigenschappen(*)

    BETEC® 801 BETEC® 804 BETEC® 808 BETEC® 816
Eigenschappen Eenheid Waarde*
Korrelgrootte [mm] 0-1 0-4 0-8 0-16
Opgiethoogte [mm] 5 - 30 15 - 120 ≥30 ≥60
Consistentie [-] Hoog vloeibaar
Vloeibaarheidsklasse [mm] f3 (≥ 750) a2 (600 – 690) a1 (500-590)
Maximum waterdosering [l /25 kg] 3,3 3,2 2,6 2,1
Verwerkingstijd [min] ≥ 15
Applicatietemperatuur [°C] +5 tot +30
Krimpklasse [-] SKVM 0 SKVB 0
Uitzetting [Vol-%] > 0,9
Dichtheid verse mortel [kg/dm3] ≈ 2,3 ≈ 2,4
Opbrengst (25kg zak) [l] ≈ 12
Berekeningshoeveelheid [kg/m3] 2050 2060 2100
Sterkteontwikkeling [-] Snel
Initiële sterkteklasse 24u [-]
[MPa]
B
≥ 25
Druksterkte(**)
- 1 u
- 2 u
- 4 u
- 24 u
- 28 dagen
[MPa]
≥ 5
≥ 20
≥ 25
≥ 30
≥ 80
Sterkteklasse 28 dagen [ - ] C50/60
Omgevingsklassen (***) [ - ] X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XS1-XS3, XA1-XA2, XF1-XF3
Vochtklassen (***) [ - ] WO, WF, WA
Houdbaarheid 6 Maanden
Beschut en vrij van de grond bewaren in een droog lokaal. Bescherm tegen vocht en vorst.
Verpakking Zakken van 25 kg met plastic liner.
40 zaken per pallet (1000kg)
Uitzicht Grijs poeder

(*)Typische waarden van productiecontrole. Alle testen uitgevoerd onder geklimatiseerde condities bij 21°C en 65% RH.
(**) Druksterktemetingen gebaseerd op prisma’s 4x4x16cm (BETEC® 801 & BETEC® 804) en kubussen met lengte van 150mm (BETEC® 808 & BETEC® 816).
(***) Volgens EN 206-1:2001 in combinatie met DIN 1045-2.

Applicatie

 1. Voorbereiding van de ondergrond

  • Ondergrondvoorbereiding moet overeenstemmen met EN 1504-10 deel 7.
  • De ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet, los beton, losse deeltjes of lagen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
  • Verwijder al beschadigd beton en maak de ondergrond klaar door middel van zand- of gritstralen, waterstralen onder hoge druk of andere methode, totdat de basisbeton wordt blootgesteld, met voldoende ruwheid (hechting) en open poriën
  • De ondergrond moet met schoon water bevochtigd worden tot verzadiging. De ondergrond moet vochtig zijn, maar zonder vrijstaand water.
  • De ondergrond moet vorstvrij zijn en een cohesie hebben van minimaal 1,5 N/mm².
 2. Mengen

  • Meng het product in een geschikte mengkuip met zuiver water mits gebruik van een geschikte dwangmenger (400-600tpm). De mengkop moet volledig in het poeder worden gedompeld tijdens menging.
  • Voeg 4/5 van de benodigde hoeveelheid water toe en meng gedurende 2 minuten. Voeg de resterende hoeveelheid water toe. Het watergehalte kan gevarieerd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. Gebruik nooit meer dan de maximale hoeveelheid water. Meng 2 minuten tot een klontervrij, homogeen mengsel is verkregen.
  • De mengtijd is afhankelijk van het type menger. Minstens 4 minuten mengen.
  • Laat het mengsel gedurende korte tijd ontluchten.
  • Zodra het materiaal is gemengd, onmiddellijk aanbrengen. Niet meer materiaal voorbereiden dan binnen de werkbare tijd kan worden verbruikt.
  • Zodra de gietmortel opstijft, opnieuw mengen. Nooit water toevoegen.
 3. Applicatie

  • Het materiaal vanuit één zijde of hoek verpompen of gieten in een continue applicatie. Een dichte en niet-absorberende bekisting is nodig. Om luchtinsluiting te voorkomen, moeten voldoende ventilatiegaten worden aangebracht.
  • Het materiaal heeft zelfcompacterende eigenschappen. Niet vibreren.
  • Voor grote volumes en oppervlaktes, het materiaal verpompen in een continue applicatie mits gebruik van geschikte worm- of schroefpompen.
 4. Uitharden

  • Nabehandeling volgens EN 13670 in combinatie met DIN EN 1045-3.
  • In warme of winderige omstandigheden beschermen tegen uitdroging door te besproeien met schoon water of door te bedekken met beschermende zeilen totdat eerste zetting plaatsvindt.
  • Bij koud weer beschermen met een isolerend dekzeil, polystyreen of een ander isolerend materiaal. Bescherm de oppervlakken tegen vorst en
  • regen tot volledige uitharding.
  • In koude, vochtige of slecht ventilerende condities kan het nodig zijn om een luchtstroom te creëren en circulatie te bevorderen om condensvorming te voorkomen. Gebruik nooit luchtontvochtigers tijdens de uithardingsperiode of binnen 28 dagen na het aanbrengen.
  • De bekisting behouden gedurende minstens 48 uren na applicatie.
  • De nabehandeling moet minstens 5 dagen duren.
  • De nabehandeling dient zo spoedig mogelijk te starten, uiterlijk wanneer eerste zetting plaatsvindt.
  • Als optie voor de gebruikelijke behandelingsmethoden, kunnen geschikte curing-middelen gebruikt worden om waterverlies te voorkomen.
 5. Reinigen en onderhoud

  • Meng- en applicatiegereedschap onmiddellijk reinigen met zuiver water. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.
 6. Opmerkingen

  • Cement gebaseerde materialen kunnen onder bepaalde omstandigheden incompatibiliteit vertonen in combinatie met niet-ferrometalen (zoals aluminium, koper, zink).
  • Lage temperaturen verlagen de vloeibaarheid en vertragen de uitharding van het materiaal. Hoge temperaturen versnellen de uitharding, maar verkorten de werkbare tijd van het materiaal.
  • Afhankelijk van geometrie en opgiethoogte kan bijkomend verstevigingsstaal noodzakelijk zijn.
  • Laterale overhangende delen moeten zo beperkt mogelijk gehouden worden tot ongeveer 20-50mm.

Veiligheid & Gezondheid

BETEC® 801, 804, 808 en 816 zijn producten op basis van cement en kunnen irritaties veroorzaken aan huid en ogen. Draag daarom steeds beschermende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril. Het dragen van een geschikt masker is aanbevolen. Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk en overvloedig met zuiver water. Raadpleeg een arts wanneer eventuele irritatie blijft aanhouden. Consulteer voor meer informatie de betreffende veiligheidsfiche van GCP Applied Technologies.
GISCODE ZP1.

CE Certificatie

BETEC® 801

0921
GCP Germany GmbH
Pyrmonter Str. 56
D-32676 Lügde
Plant Essen
12
GCPESS-111856-01
0921-CPR-2065
EN 1504-6
Verankeringsproduct

BETEC® 804

0921
GCP Germany GmbH
Pyrmonter Str. 56
D-32676 Lügde
Plant Essen
10
GCPESS-111909-01
0921-CPR-2065
EN 1504-6
Verankeringsproduct

BETEC® 808

0921
GCP Germany GmbH
Pyrmonter Str. 56
D-32676 Lügde
Plant Essen
10
GCPESS-111685-01
0921-CPR-2065
EN 1504-6
Verankeringsproduct

BETEC® 816

0921
GCP Germany GmbH
Pyrmonter Str. 56
D-32676 Lügde
Plant Essen
17
GCPESS-111917-01
0921-CPR-2065
EN 1504-6
Verankeringsproduct

gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

Aquatek, Omnitek en Betec zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

Last Updated: 2022-11-18

https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/betec-grouts-and-cementitious-mortars/betec-801-804-808-816