BETEC® 192 & 193

Universele mortels voor het vullen van voegen, ondervullen en reparatie van beton.

Productbeschrijving

BETEC® 192 & 193 zijn thixotrope mortels voor het vullen en structureel verbinden van voegen in horizontale en verticale toepassingen. Vanwege hun instelbare consistentie zijn de materialen gemakkelijk te gebruiken in alle omstandigheden en zonder bekisting.

Voordelen

 • Snel en efficiënt aanbrengen door pompen, waardoor een continue toepassing mogelijk is.
 • Verticale voegen van meerdere meters hoog zijn in één stap te vullen.
 • Instelbare en thixotrope consistentie, die een voegvulling zonder bekisting mogelijk maakt.
 • Structurele verbinding en hoge sterkte.
 • Snel afwerken van het mortel en voegoppervlak mogelijk.
 • CE gecertificeerd volgens EN 1504-3.

Toepassingsgebieden

BETEC® 192 en 193 worden gebruikt voor het vullen en het verbinden van verticale en horizontale voegen van:

 • Prefab betonelementen, kolommen, balken en liggers.
 • Staalbalken en kolommen.
 • Frames van deuren en ramen.

BETEC® 192 en 193 worden gebruikt voor het ondervullen van metalen of betonnen prefabelementen, brugopleggingen en het vullen van holtes.

BETEC® 192 en 193 kunnen worden gebruikt voor de creatie van mortelbedden voor vloeren en trottoirs.

BETEC® 192 en 193 kunnen worden gebruikt voor betonreparatie in combinatie met (BETEC® 192) of zonder (BETEC® 193) anti-carbonatatie coating.

Certificatie

 • BETEC® 192 – CE volgens EN 1504-3, betonreparatie klasse R2.
 • BETEC® 193 – CE volgens EN 1504-3, betonreparatie klasse R4.

Producteigenschappen

Technische data / Eigenschappen(*)

    BETEC® 192   BETEC® 193
Eigenschap Eenheid   Waarde*  
Korrelgrootte [mm] 0-1   0-0,5
Laagdikte(**) [mm]   5 - 60  
Consistentie [-]   Instelbaar, stijf tot licht-plastisch  
Waterdosering [l /25 kg] 3,5 – 4,0   3,7 – 4,2
Verwerkingstijd [min]   ≈ 15
Applicatietemperatuur [°C]   +5 tot +30
Verse morteldichtheid [kg/dm3]   ≈ 2,0
Opbrengst [dm3/25 kg]   ≈ 14 - 15
Druksterkte(***)
- 24 uur
- 7 dagen
- 28 dagen
[MPa]
≈ 25
≈ 45
≈ 48
 
≈ 40
≈ 65
≈ 75
Sterkteklasse [ - ] C 35/45   C 55/67
Omgevingsklassen (****) [ - ]   X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XS1-XS3, XA1-XA2, XF1-XF3  
Vochtklassen (****) [ - ]   WO, WF, WA
Bewaring 12 Maanden
Beschut en vrij van de grond, beschermt tegen vocht en vorst bewaren.
Verpakking 25 kg zakken met plastic liner
40 zakken per pallet (1000kg)
Uitzicht Grijs poeder

(*)Typische waarden in productiecontrole. Alle testen uitgevoerd in geconditioneerde omstandigheden bij 21°C en 65% RH.
(**) Laagdikte is afhankelijk van de ingestelde consistentie en toepassing. Voor reparatietoepassingen respecteer een laagdikte van 5mm per laag.
(***) Druksterktemetingen gebaseerd op prisma’s 4x4x16cm.
(****) Volgens EN 206-1:2001 in combinatie met DIN 1045-2.

Applicatie

 1. Voorbereiding van de ondergrond

  • Ondergrondvoorbereiding moet overeenstemmen met EN 1504-10 deel 7.
  • De ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet, los beton, losse deeltjes of lagen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
  • Verwijder al beschadigd beton en maak de ondergrond klaar door middel van zand- of gritstralen, waterstralen onder hoge druk of andere methode, totdat de basisbeton wordt blootgesteld, met voldoende ruwheid (hechting) en open poriën
  • De ondergrond moet met schoon water bevochtigd worden tot verzadiging. De ondergrond moet vochtig zijn, maar zonder vrijstaand water.
  • De ondergrond moet vorstvrij zijn en een cohesie hebben van minimaal 1,5 N/mm².
  • Blootgesteld of gecorrodeerd wapeningsstaal moet worden behandeld met OMNITEK® CPC
 2. Mengen

  • Meng het product in een geschikte mengkuip met zuiver water mits gebruik van een geschikte dwangmenger (400-600tpm). De mengkop moet volledig in het poeder worden gedompeld tijdens menging.
  • Voeg 4/5 van de benodigde hoeveelheid water toe en meng gedurende 3 minuten. Voeg de resterende hoeveelheid water toe. Het watergehalte kan gevarieerd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. Gebruik nooit meer dan de maximale hoeveelheid water. Meng 1 minuut tot een klontervrij, homogeen mengsel is verkregen.
  • De mengtijd is afhankelijk van het type menger. Minstens 4 minuten mengen.
  • Zodra het materiaal is gemengd, onmiddellijk aanbrengen. Niet meer materiaal voorbereiden dan binnen de werkbare tijd kan worden verbruikt.
 3. Applicatie

  • Het materiaal verpompen in een continue applicatie mits gebruik van geschikte worm- of schroefpompen.
  • De mortel kan met de hand aangebracht worden met een truweel. Stevig aandrukken om een goede hechting te verzekeren en het materiaal te comprimeren. Aandacht besteden aan de gebieden rond en achter wapening.
  • Het materiaal kan in meerdere lagen aangebracht worden. Vooral bij het vullen van grote holtes is het raadzaam om te werken in meerdere stadia.
  • Niet aanbrengen indien de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C, of binnen 24 uur beneden 5°C kan dalen.
 4. Uitharden

  • Nabehandeling volgens EN 13610 in combinatie met DIN EN 1045-3.
  • In warme of winderige omstandigheden beschermen tegen uitdroging door te besproeien met schoon water of door te bedekken met beschermende zeilen totdat eerste zetting plaatsvindt.
  • Bij koud weer beschermen met een isolerend
  • dekzeil, polystyreen of een ander isolerend materiaal. Bescherm de oppervlakken tegen vorst en regen tot volledige uitharding.
  • In koude, vochtige of slecht ventilerende condities kan het nodig zijn om een luchtstroom te creëren en circulatie te bevorderen om condensvorming te voorkomen. Gebruik nooit luchtontvochtigers tijdens de uithardingsperiode of binnen 28 dagen na het aanbrengen.
  • De nabehandeling moet minstens 5 dagen duren.
  • De nabehandeling dient zo spoedig mogelijk te starten, uiterlijk wanneer eerste zetting plaatsvindt.
  • Als optie voor de gebruikelijke behandelingsmethoden, kunnen geschikte curing-middelen gebruikt worden om waterverlies te voorkomen.
 5. Reinigen en onderhoud

  • Meng- en applicatiegereedschap onmiddellijk reinigen met zuiver water. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.
 6. Bijkomende opmerkingen

  • Cement gebaseerde materialen kunnen onder bepaalde omstandigheden incompatibiliteit vertonen in combinatie met niet-ferrometalen (zoals aluminium, koper, zink).
  • Lage temperaturen vertragen de uitharding van het materiaal. Hoge temperaturen versnellen de uitharding, maar verkorten de werkbare tijd van het materiaal.

Veiligheid & Gezondheid

BETEC® 192 en 193 zijn producten op basis van cement en kunnen irritaties veroorzaken aan huid en ogen. Draag daarom steeds beschermende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril. Het dragen van een geschikt masker is aanbevolen. Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk en overvloedig met zuiver water. Raadpleeg een arts wanneer eventuele irritatie blijft aanhouden. Consulteer voor meer informatie de betreffende veiligheidsfiche van GCP Applied Technologies.

GISCODE ZP1.

CE Certificatie

BETEC® 192

0921
GCP Germany GmbH
Pyrmonter Str. 56
D-32676 Lügde
Fabriek Essen
12
DOP No.: GCPESS-85534-01
0921-CPR-2065
EN 1504-3
Betonreparatiemortel

 

BETEC® 193

0921
GCP Germany GmbH
Pyrmonter Str. 56
D-32676 Lügde
Fabriek Essen
11
DOP No.: GCPESS-85841-01
0921-CPR-2065
EN 1504-3
Betonreparatiemortel

gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

AQUATEK, OMNITEK en BETEC zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

© Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

Last Updated: 2022-11-18

https://gcpat.be/nl-be/solutions/products/betec-grouts-and-cementitious-mortars/betec-192-193