Het eerste Australisch octrooi voor beton van dateert uit 1935.

​GCP Applied Technologies mag gloednieuw lijken maar de oplossing voor bouwmaterialen en verpakking komt voor uit decennia van innovatie.

Sinds het begin van de 20ste eeuw heeft GCP reeds bijna 900 octrooien ingediend. En hier is de eerste in betonhulpstoffen

In 1935 vroegen Dewey & Almy een octrooi aan voor een nieuwe betonhulpstoffen technologie, gebaseerd op een Lignine derivaten. De samenstelling was een effectief dispersiemiddel om sterker beton te produceren aan een lagere kost.

De grote kost bij betonproductie is cement. En er is water nodig om te mengen met  cement zodat cement werkbaar wordt, meer plastisch wordt, zodat  cement hydratatie gemakkelijker gevormd, gemanipuleerd en gekatalyseerd wordt. Des te meer water er toegevoegd wordt, des te beter de verwerkbaarheid van cement , alsook de hydratatie.

Daarentegen, overvloedige toevoeging van water verzwakt het beton. Toch moesten producenten overvloedig water toevoegen om de gewenste cement verwerkbaarheid te bekomen, ten nadele van de sterkte en kostprijs.

Het Lignine derivaat  betonhulpmiddel bood hiervoor de oplossing. Het waterreducerend hulpmiddel verspreidde efficiëntcementdeeltjes  en kon zo de gewenste verwerkbaarheid garanderen, zonder toevoeging van een overvloedige hoeveelheid water.

En voila!

Dankzij Dewey & Almy's innovatieve hulpstoffen voor beton, hebben we een  beton geproduceerd met werkbaarcement, dat sterkte en lagere productiekosten behoudt.       

Grace Construction & Packaging (het toekomstige GCP) neemt Dewey & Almy in 1954 over.

Tags
  • Beton
  • Cement admixtures
  • Concrete admixtures
  • In the News