GCP expert geeft een presentatie over een onderzoek op gefabriceerd zand in beton tijdens de Thai Conference

Wetenschappers en technische experten bij GCP Applied Technologies hebben steeds vaker het gebruik van gefabriceerd zand boven natuurlijk zand als een fijn aggregaat in stortklaar beton waargenomen.

DE VOORNAAMSTE REDEN: Milieukwesties hebben het gebruik van resterend bruikbaar natuurlijk zand economisch onhoudbaar gemaakt voor de betonproducent.

Het is echter belangrijk te weten dat vermalen steengruis en stof uit steengroeves overvloedig aanwezig is, doch hier ontbreekt de kwaliteit. GCP heeft daarom een lezing gepubliceerd met de titel "Issues with, and Admixture Solutions, for the Use of Manufactured Sand in Concrete," voor het bestuderen van de lancering van GCP hulpstoffen voor beton in mengsels teneinde een betere betonkwaliteit met gefabriceerd zand te realiseren.

GCP technisch expert Dr. Jiabiao Jiang zal de studie voorstellen tijdens de Thai Concrete Association conferentie, in Bangkok op 15-17 februari 2017. Het thema van de conferentie is "Innovative Concrete for the Future of Construction Material."

Een uittreksel uit de lezing luidt: "Het belangrijkste idee is het ontwikkelen van hulpstoffen voor beton met verhoogde waterverminderingscapaciteit om de toename aan waterbehoefte te compenseren en reologiemodificatie te verbeteren om het pompen en afwerking van betonmengsels met gefabriceerd zand te verbeteren zodat zij evengoed werken als beton met natuurlijk zand"

Download de lezing om de volledige studie te lezen.

​E-MAIL VOOR VOLLEDIG ONDERZOEK

Tags
  • Beton
  • Cement admixtures
  • Concrete admixtures
  • In the News
  • Prefab
  • Voorgemengd beton
  • additieven voor cement